Igeidők, haladóbb nyelvtani szerkezetek, kötőszavak: szinte mindről tanultál már, mégsem állnak össze használható kommunikációs eszközzé? 

Tananyagunkkal az elméleten végre túllépve megtanulod használni őket arra, amire valók: a kommunikációra!

Mindössze 68 nap alatt (vagy akár ennél is gyorsabban) …

A mai nyelvtanfolyamok a nyelvtant elméletként kezelik

ahelyett, hogy a nyelvi eszközöket a nyelvhasználaton keresztül tanítanák meg

Nyelvet tanulni nyelvtan nélkül olyan, mint házat építeni téglák nélkül?
Vannak, akik úgy gondolják, hogy az angol nyelvhelyesség csakis úgy garantálható, ha a tanulókat definíciókkal látják el. Ők úgy látják, hogy a nyelvtanulásban a nyelvtani definíciók szerepe olyan fontos, mint házépítésben a téglák szerepe.

A helyzet azonban az, hogy a nyelvtan olyannyira szerves része a nyelvnek, hogy nincs értelme abból kiemelve, külön tanulni/magyarázni.

Nyelvtant tanulva tanulni egy nyelvet olyan, mintha minden egyes téglát 10-20 percen keresztül vizsgálgatnánk, mielőtt a helyére raknánk – nem csak felesleges plusz munka, ami a házépítést nagyban elnyújtja, de a házunk sem lesz jobb, ha ugyan felépül. Ahogy a házépítésben, úgy a nyelvtanulásban sem kellene tolerálnunk felesleges kitérőket!

A mai eljárás: tanítsunk szókincset és tanítsunk nyelvtant, majd a kettőt kössük össze …
Azaz, válasszuk szét a nyelvet alkotóelemeire, majd rakjunk össze belőle valami újat, amit még sose láttunk azelőtt! Valahogy így:

A tanár hoz egy példát, elmondja a szabályt, emagyarázza, hol kell vigyázni, mert a magyar logikával ellentétes az angol logika, majd kiadja a gyakorlatokat, amiben az adott szerkezetet a tanuló próbálja használni.

Aki volt már ilyen helyzetben, tudja mennyire nem életszerű a dolog: a tanuló úgy érzi, egy légüres térben lebeg, nincs kapaszkodó, nincs talaj a láb alatt. Nincs igazi értés, mert a nyelv elszakadt a realitástól és pusztán elméletté vált: egy szerkezetté, amit arra a lapra kell firkantani vagy bizonytalanul ki kell mondani.

A nyelv nem egy szétkapnivaló szöcske!

Képzeld csak el: van egy szöcske, ami önmagában egy nagyszerű élőlény. Mozog, ugrik, figyel. Meg kellene érteni, így szétszedjük darabokra: ez az ugróláb, ezek a mellső lábak, ez a fej, ezek a csápok stb.

Szétszedtük, megfigyeltük. Most össze kéne rakni, hogy újra “működöképes” legyen. Lehetséges ez? Nem. A nyelvtanos “szétkapása” a nyelvnek hasonló eredménnyel jár, amikor működésre kellene azt bírni. Egyszerűen nem működik!

Stephen Krashen nyelvész ezt írja: “Az elmúlt 40 év kutatásai megerősítik, hogy egy nyelv elsajátítása a hallott és olvasott nyelv értésén keresztül történik, valamint a beszéd és írás készsége a hallás és olvasás eredménye. Tanulmányok sora támasztja alá, hogy a hallásnak és az olvasásnak a beszéd és írás előtt kell jönnie. 

Az igazság az, hogy a hallgatással és olvasással töltött idő gyorsabb és stabilabb fejlődést eredményez a szókincs-fejlődés, az íráskészség, a nyelvtan, a helyesírás és olvasáskészség területén, mint a hagyományos nyelvoktatás.”

Ezek tények. Nem nyelvtant kell tehát tanulni, de akkor hogyan tanuljuk a komplexebb dolgokat?

Igeidők, haladóbb nyelvi szerkezetek, kötőszavak – hogyan fogod ezeket elsajátítani?

Nos, nem szabályok mentén, hanem rengeteg élethelyzeten keresztül tapasztalva, magyar nélkül, csak angolul. 

A “nyelvtani területek” valójában nyelvi eszközök, amelyeket kommunikációra (gondolataink közlésére) használunk, így legjobban egynyelvű, angol kommunikáción keresztül tudjuk megérteni, hogyan működnek, hogyan fejezik ki azt, amire hívattak.

Mi elkészítettük azt a videós, önálló tanulásra szánt tanfolyamot, amely biztosítja számodra azt a nagy mennyiségű, érthető mintát, ami ezeknek a nyelvi eszközöknek az elsajátítását segíti.

Bemutatjuk:

D’Artagnan angol nyelvi csomag

100% angol, 0% magyar

Angol nyelvi gyakorlatok 4. – Igeidők 384

 • 32db angol nyelvi gyakorlat
 • 384db élethelyzet és ugyanennyi hangos kérdés-válasz feladat
 • 15 órányi angol nyelvű videó
 • anyanyelvi hanganyagok

Beszédfejlesztő Történetek 4.

 • 12db történet
 • közel 70db kötőszó gyakorlati alkalmazása
 • több, mint 600db nyelvi és logikai kötés hangos feladatokban
 • több, mint 10 órányi angol nyelvű videó
 • anyanyelvi hanganyagok

‘Ugye’-kérdések (bónusz tananyag)

 • 4db videó, 42db mondat bemutatása
 • az ‘ugye’-kérdések “mechanikája”
 • az ‘ugye’-kérdések kétféle intonációja
 • általános és speciális esetek: utasítások, pozitívnak “látszó” negatív szerkezetek

Minden tanfolyamhoz részletes tanulói kézikönyv tartozik, ami a tanulásodban segít!

Hogyan segít neked a D'Artagnan csomag?

A D’Artagnan csomag célja, hogy a középhaladó tanulókat felruházza olyan nyelvi eszközökkel, amelyekkel képesek könnyedén megérteni komplexebb nyelvi közléseket is, illetve, hogy az elsajátított nyelvi eszközök használatával kommunikációjuk kifinomultabbá váljon.

A Nyelvi gyakorlatok 4. fókusza az igeidők, ám a Beszédfejlesztő Történetk 4. ennél jóval továbbmegy: élőben tapasztalhatod meg a nagyobb kontextuson keresztül nem csak az igeidők egymáshoz viszonyított aspektusait, de olyan nyelvi területeket is végre átlátsz, mint a szenvedő szerkezet vagy a függőbeszéd.

Ráadásul, a kötőszavak használatának elsajátításával egyéb haladó nyelvi szerkezetek konstruálását is készségszinten megtanulod – olyan szerkezetekét, amelyeket hagyományos tanfolyamok jóval a B2 középfok szinten túl tanítják és amelyek a tanulók többségének örökre homályos terület marad. 

A D’Artagnan mindezeket olyan finom lépésekben adagolja, hogy az elsajátításuk nem okoz számodra kihívást vagy megterhelést. A tananyagon haladva olyan érzésed lesz, hogy “mikor jön a nagy dobás?” Nos, a “nagy dobás” az emberi elme működésének csodája: bármely új nyelv elsajátításának képessége, ha merjük bátran rábízni a munka dandárját, megfelelő pedagógiai megközelítést alkalmazva.  

A D’Artagnan tananyag-csomag kb. 25 órányi angol nyelvű videója olyan intenzív, értett angollal lát el, ami biztosítja az angolul való gondolkodás kialakulását, illetve mélyülését. 

Meddig jutsz el ezzel a tananyaggal?

A D’Artagnan csomag életszerű élethelyzeteken keresztül építi benned a magabiztosságot a nyelvi elemek használatában. Minden egyes kulcsgondolat egy részletesen körülírt és feltárt élethelyzetet tartalmaz. 

A tananyag olyan, mint egy hatalmas szituációs csomag: ebből nem sterilen kapod a nyelvtant, mint más, magyar nyelvű tananyagban (emlékszel a szöcskére feljebb?), hanem a Nyelvi gyakorlatok 4. mini-sztorijain és a Beszédfejlesztő Történetek 4. komplexebb történetein keresztül az angol nyelv egészét tapasztalod! 

Miért jó neked ez a komplexitás?

 • Egyrészt, mert ezek a történetek adják meg a kontextusát az adott nyelvi szerkezetnek, így az elsajátíthatóvá válik.
 • Másrészt, mert így szókincsed hatalmasat növekszik az egynyelvű értésnek köszönhetően.
 • Harmadrészt, mert a történetmesélés sajátossága az, hogy egy csomó egyéb nyelvi eszközt is igényel, amit direktben tapasztalsz meg: a Beszédfejlesztő Történetek 4. tanulása során kb. 70db kötőszót, illetve logikai kötőelemet sajátítasz el. EZ biztosítja annak alapját, hogy gondolataidat precízen meg tudd fogalmazni.

A D’Artagnan csomag tehát a nyelvi eszközöket nyelvi eszközként, nem pedig nyelvtudományként adja át neked, hogy így gyakorlati tudást építsen benned!

Konkrétan mire tudod használni a megszerzett tudást?

 • Az igeidők segítenek az adott cselekvés idejét kommunikálni, valamint 2 cselekvés egymáshoz való viszonyát szemléltetni. E nélkül a “konyhanyelv” szintjén mozogsz, ami nem baj, ha ez a célod. Azonban, a mindennapi életben sok félreértésre ad okot a nem megfelelő kommunikációs eszköz használata.
 • A szenvedő szerkezet keresztül-kasul átjárja az angol nyelvet, és – nem utolsó sorban – a hivatalos és szakmai nyelv “kötelező” formája. Szintén a cselekvésekhez van köze, így az igeidőkkel kéz a kézben jár.
 • A függőbeszéd – habár sok tanár szemellenzősen tekint a területre – nem csupán arra való, hogy elmondjuk, hogy “Johnny mit mondott”, hanem ezen a területen keresztül komplex rálátást kapsz arra, hogy hogyan kezeli az angol a múlt időt. 
 • A kötőszavak és logikai kötések segítenek egyrészt abban, hogy komplex mondatokban tudj kommunikálni, ugyanakkor ezek elsajátítása képessé tesz téged arra is, hogy mondatok, sőt bekezdések közötti logikai kapcsolatot is kifejezz. Enélkül a készség nélkül nem csak a beszéd korlátozott, de az írás is.

A listát végignézve, egyértelmű, hogy praktikus dolgokat fogsz tudni felszedni D’Artagnan tananyag-csomagunkból! Sőt, ha nyelvvizsga-terveid vannak (B2 középfok), ez a tananyag kötelező: nyelvileg rendbe tesz és még a szint fölé is visz.

És ha még nem hallottál ezekről a nyelvtani kategóriákról, azaz híjával vagy a szakzsargonnak?
Annál jobb! Nem a nyelvtani elnevezés tesz okosabbá, pláne nem jól beszélővé! Ha a Tell Vilmos tanfolyam-csomagot (vagy akár csak a Beszédfejlesztő Történetek 3. tananyagot) elvégezted, a D’Artagnan a te embered, aki segít a továbblépésben!

De miért hívjuk D’Artagnan-nak?

D’Artagnan egy különleges kardforgató képességekkel rendelkező testőr, aki mellesleg kém is volt. A karakter különlegessége nem csak a kifinomult kardforgató fineszében rejlik, hanem abban is, hogy újnemesi családból küzdötte fel magát testőr-parancsnoki rangba.

Ezen a tanfolyami szinten a fő célunk a megszerzett nyelvi készségek csiszolása, finomítása. A tudásodat tehát nem csak szélesítjük, hanem mélyítjük is. Ezen a szinten megszerezheted mindazt a készséget, ami a nyelv kifinomult használatára is alkalmassá tesz. Egyszerű kardforgató hobbistából testőr-parancsnokká válhatsz :)

FIGYELEM! A D’Artagnan tananyag-csomag nem egy “kiegészítő tananyag”!

Tananyagaink homlokegyenest más nyelvészeti filozófiát és módszereket követnek, mint a hagyományos tanfolyamok (ld. Krashen gondolatait a sikeres nyelvtanulásról, feljebb). Amíg ezeken az anyagokon dolgozol, nincs szükséged egyéb tanfolyamokra. Minden egyes tanulói szint komplett, önmagában álló tananyag. Ezek egymásra épülnek, így végigvezetnek a nyelvtanulás útján, akár a feldőfokig is, ha szükséges számodra vagy a tanulói kedved annyira megerősödik.

Ha erre az útra teszed a lábad és eldöntötted, hogy KÉSZSÉGEKET akarsz építeni, mert gyorsan akarsz előrelépni (és persze nem akarsz a tanulásban kiégni, hanem el is akarod érni célodat), akkor a tanulásod idején mindent félre kell tenned, ami visszaránthat a régi kerékvágásba, tehát a magyar nyelv nem lehet része a nyelvtanulásodnak! Ezt a feltételt tananyagaink biztosítják.

Pontosan mit tanulsz a D'Artagnan csomag tananyagaival?

Angol Nyelvi Gyakorlatok 4. - Igeidők 384

Igeidők (Tenses) – részletesen

 • 32 nyelvi gyakorlat
 • 384 db élethelyzet
 • 100+ videó
 • 10+ órányi videofelvétel
 • londoni hangfelvételek
 • angol magyarázatok minden egyes szituációhoz
 • minden igeidő megfelelő kontextusba ágyazva (nem elvontan, öncélúan)

Az Igeidők 384 tanfolyam során a következő nyelvi elemeket tudod mélyre gyakorolni kérdés-válasz gyakorlatokon keresztül:

 • 01: Present Simple
 • 02: Past Simple
 • 03: Used to Past Vs. Would
 • 04: Present Perfect
 • 05-09: Present Perfect Vs. Past Simple 1-5
 • 10-12: Present Perfect Continuous 1-3
 • 13: Present Perfect Continuous Vs. Past Simple
 • 14: Past Continuous
 • 15-16: Past Continuous Vs. Past Simple 1-2
 • 17: Past Continuous: simultaneous actions
 • 18-19: Past Perfect Vs. Past Simple 1-2
 • 20-21: Past Perfect Continuous Vs. Past Simple 1-2
 • 22: Past Perfect Vs. Past Perfect Continuous
 • 23: Going to Future
 • 24-25: Present Continuous as future plans 1-2
 • 26: Future Continuous
 • 27: Future Continuous Vs. Future Simple
 • 28: Future Perfect
 • 29: Future Simple: series of actions
 • 30: Future Perfect Vs. Future Simple: series of actions
 • 31: Future Perfect Continuous
 • 32: Future Perfect Continuous Vs. Future Simple

A fenti tanfolyam elvégzésével az angol igeidőket nem csak helyreteszed, hanem mélyre is gyakorlod – szóban, kérdés-válasz gyakorlatokon keresztül! És mindezt 32 nap alatt!

Fontos! A beszédkészség nem tud magolással, nyelvtanozással fejlődni, sőt ezek az eljárások a beszédkészség ellenében dolgoznak: a reflexek hiánya miatt állandóan azon kell morfondíroznod, hogy mit és hogyan mondj! Helyette értelmes gyakorláson keresztül tudsz fejlődni. Ez a tanfolyam ebben segít neked.

Beszédfejlesztő Történetek 4.

Beszédfejlesztő Történetek 4. – részletesen

 • 12db 300-350 szavas történet
 • 60db videó és 72db audio gyakorlat
 • 10 órányi videofelvétel
 • angol magyarázatok minden egyes szituációhoz és történethez
 • több, mint 70db kötőszó és logikai kötést biztosító határozószó a gyakorlatokban
 • londoni hangfelvételek

A fenti tanfolyam elvégzésével átfogó tudásod lesz számos haladó nyelvi szerkezet tekintetében, amelyek, a gyakorlatoknak kösznhetően, kommunikációd aktív részévé válik.

Fontos! A beszédkészség nem tud magolással, nyelvtanozással fejlődni, sőt ezek az eljárások a beszédkészség ellenében dolgoznak: a reflexek hiánya miatt állandóan azon kell morfondíroznod, hogy mit és hogyan mondj! Helyette értelmes gyakorláson keresztül tudsz fejlődni. Ez a tanfolyam ebben segít neked.

'Ugye'-kérdések

‘Ugye’-kérdések (Tag Questions) – részletesen

Az ajándék tananyagban úgy kezeltük ezt a területet, hogy a kérdések feltevése már nem ismeretlen számodra – elvégre a D’Artagnan csomagban mozogsz -, így a speciális dolgokra tudtunk jobban koncentrálni:

 • Hogy jön létre a kérdés?
 • Hogyan intonálj?
 • Kétféle élethelyzet, kétféle intonáció
 • Az ‘ugye’- kérdések mechanikája
 • Utasítások különböző variációi
 • Negatív gondolatok, amik elsőre pozitívnak tűnnek
 • stb.

Ha megnézed a listát, rájössz, hogy sokkal több van ebben a mini-tanfolyamban, mint az elsőre látszik.

Mégsem húztuk hosszúra, hogy nagyon gyorsan magadévá tudd tenni ezt a területet!

 • 42db mondat 4 videóra leosztva
 • 5-6 perces videók, amik lefednek minden lehetséges variációt
 • A mondatok írott formában is, hogy magad is gyakorolhasd – nem csak a formulát, hanem magát az eszközt is, mindenestől
Neked való a D’Artagnan csomag? Ezt a döntést könnyen meghozhatod: nézd végig tananyag-mintáinkat és tapasztald meg a “100% angol, 0% magyar” nyelvtanulást!

Vajon milyen érzés lenne szóban is igazi középhaladó szinten kommunikálni?

Tanulóink így írnak erről:

Középiskolában angolból érettségiztem 1997-ben, Angliában éltem 1,5 évet (2009-2010) és nyelvtanárhoz jártam kb. fél évet, amikor nyelvvizsgára készültem. (B2, 2016-ban)

Nehezen jutottak eszembe a megfelelő szavak beszéd közben, még ha ismerem is az adott kifejezést. Ez idegességet okoz, ami természetesen további leblokkoláshoz vezet.

Én most végzek egy főiskolát, ezért már a felvételi előtt letettem a nyelvvizsgát, hogy plusz pontokat kapjak. Ekkor döntöttem úgy, hogy annak a 6-8 hónapos angol tanulásnak az eredményét nem szeretném veszni hagyni és elfelejteni. Az interneten találtam rá a tananyagotokra és nagyon megtetszett a módszer (magyar nyelv bevonása nélkül tanulni az angolt). Én Angliában megtapasztaltam, hogy lehet anyanyelvi magyarázat nélkül az adott nyelvet tanulni!

Talán az élő párbeszéd hiánya az, ami a vásárlás előtt egy picit elbizonytalanított, de végül döntöttem.

Az anyag nagyon élvezetes, én nagyon meg vagyok vele elégedve! Teljesen világossá váltak az igeidők használatának megfelelő helyei. Persze szeretném még átismételni az egész anyagot és a későbbiekben, ha szükségét érzem, egy-egy leckét át fogok nézni. A munkámból kifolyólag én csak minden harmadik nap tudok igazán friss, kipihent aggyal tanulni, ezért egy kicsit több időt vett igénybe mire végigmentem az anyagon.

Olivér nagyon jól magyaráz, kellően vicces, élvezetes és nem teher az anyaggal foglalkozni, hanem szórakoztató. Meg vagyok győződve róla, hogy nyelvet csakis ezzel a módszerrel lehet tanulni. Az ismeretlen szavak, kifejezések két-három alkalom után már megragadnak mert történetbe vannak ágyazva.

Szeretnék egy magabiztos szintre eljutni és folyékonyan beszélni, esetleg felsőfokra is menni, ha az időm engedni fogja. Szerintem ma Magyarországon egy magabiztos nyelvtudás óriási előnynek számít!

Több ismerősömnek ajánlottam már a YouTube-on elérhető videókat. Sokan szeretnének megtanulni egy nyelvet, de ha ez nem megy varázsütésre, akkor elszáll még az a kis kitartás is.

Én azt mondtam nekik, hogy ezzel a módszerrel szinte belemászik a nyelvtudás az agyukba, különösebb erőfeszítés nélkül. Csak annyi a dolguk, hogy nézzék az anyagokat.

Tamás

Kb. 1 évvel ezelőtt vásároltam meg a kezdő tananyagodat. Előtte egyáltalán nem tanultam angolt.

A tananyagaiddal egyáltalán nem érzem nehéznek a tanulást…nem is igazán érzem tanulásnak 😊

A testvérem Angliában él a lengyel párjával és közös kislányukkal, így mikor hazajönnek, igyekszünk angolul beszélgetni. Egész jól értem már, amit mondanak, bár a megszólalás még kicsit nehézkes. (Hozzáteszem, azt látom, hogy aki iskolapadban tanulta az angolt, sokkal kevésbé mer, vagy tud beszélni, még ha sokkal régebben tanul is.)

Azzal a céllal kezdtem tanulni, hogy valamennyire értsek, tudja beszélgetni. Főleg a testvérem családjával. Azóta változtak a célok… élvezem a tanulást… úgy érzem, nincs megállás. És ha már ennyi energiát fektetek bele, szeretnék egy középfokú nyelvvizsgát.

Az igeidős nyelvcsomagod nagyon tetszett, de már várom a következő csomagot. Imádom, hogy akkor ülök le elé, amikor csak akarok.

Hétfőtől péntekig dolgozom négyig, utána rohanok az alsós kislányomért, uzsonna, tanulás vele, házi munka, de nem vagyok nyelvtanárhoz kötve: ha este kilenckor van időm, akkor ez sem probléma. Nagyon tetszik, hogy a záró gyakorlatok MP3-ban is elérhetők, így amíg reggel munkába vezetek, az itt rendelkezésre álló 30 percet is hasznosan töltöm.

Adrienn

Éveken keresztül tanultam angolt magántanárnál, de nem igazán hallottam angol beszédet, kiejtést. A tanár keveset beszélt, inkább “teszteket, feladatokat” töltögettünk. A hallás helyett inkább otthon könyvekből, jegyzetekből, füzetből kellett készülni, tanulni.

Mikor kijöttünk Angliába, rájöttem, hogy az az angol tudás, amit én évek alatt otthon összeszedtem, az a túlélésre lesz itt elég, jó munkát kapni általa esélytelen.

Így kezdtem tanulni az elérhető tananyagokon (Denisz, Robin Hood és Igeidők), és a munkahelyemen előrelépnem a beosztásomban. 

Jobban értem a hallott beszédet, még az igazi angolokét is. Tényleg olyan lett, mintha kicsit lelassult volna a többi ember beszéde körülöttem. Kezd kitisztulni a világ, ha angolul beszélnek hozzám. Ha hazatérek Angliából, otthon olyan munkahelyet szeretnék találni, ahol az angolt is hasznosíthatom, kamatoztathatom.

Ami eltántorított volna a vásárlástól, az az irreálisan magas ár lett volna, illetve, ha a tanár nem lett volna segítőkész, amikor elakadok valamiben. Ezek egyike sem állt fenn.

A tananyagban tetszett, ahogy a képek, illusztrációk segítették a megértést, a humor, az izgalmas sztorik, figyelemfenntartó történetek. Ha kérdésem volt, mindig megkaptam rá a választ, segítséget.

Azt gondolom, mindenki el tudja dönteni, neki való-e ez a tanulás: az ingyenes leckék meghallgatása nem kerül semmibe, és ha beválik, bele kell vágni, el kell kezdeni a tanulást.

Szilvia

Szóval, mi teszi egyedivé ezt a tanfolyamot?

Ez ma az egyetlen olyan online nyelvtanfolyam, amely a nyelvtant nem elméleti síkon taglalja. A beszédértésre épülő megközelítésnek köszönhetően a nyelvtani szerkezetek az értésen keresztül spontán, természetes módon válnak tudásod részévé anélkül, hogy azt állandóan sulykolni, időről időre újratanulni kellene.

Mások így csinálják:

 • listázzák a nyelvtani pontokat;
 • egyben szórják eléd a szerkezet használatának aspektusait;
 • táblázatban és képletekben magyaráznak;
 • magyarul magyarázzák végig az elméletet;
 • angol mondatokat csak a nyelvtani struktúra “illusztrálására” használnak;
 • gyakorlásképpen mondatokat íratnak, fordíttatnak, esetleg arra bátorítanak, hogy hozd létre saját mondataidat hangosan, akár bizonytalankodva is.

Ez az alacsony sikerrel kecsegtető eljárás (ld. mai nyelvtanulók tömegét).

 Mi így csináljuk:

 • a nyelvi szerkezetnek egyetlen aspektusát sok-sok szituáción keresztül mutatjuk meg, hogy az értésed mély legyen;
 • a szituációk és egyéb magyarázatok angolul történnek, hogy ráhangolódj az angol értésre, és ne kavarjon be a magyar nyelv;
 • az elsajátítandó szerkezetet szituációk tömegén keresztül illusztráljuk, míg eljutunk addig a pontig, ahol Te válaszolsz kérdésekre, immár spontán, magától értetődő módon használva a megismert nyelvi elemet;
 • amikor idáig jutottál, egy újabb aspektust járunk körül hasonlóképp.

Ez a tananyag 3 hónap alatt képes felépíteni olyan nyelvi kompetenciákat, amelyek sokakból még felsőfokon is hiányoznak! 

Hogyan tudjuk ezt biztosítani? Egyszerűen az angol tanulást úgy kezeljük, ahogy kell: nem tantárgyként fogjuk fel, hanem készségtárgyként. Előbbi esetben a központban a tantárgy áll, utóbbiban az ember és a tanulás természetes folyamatai, ahol az legfontosabb cél az elsajátítás.

Ettől függetlenül munkát kell beletenned, de nem kell megszakadnod!

Dolgoznod kell az anyaggal, hiszen hangos gyakorlatokat tartalmaz: kb. 60 órányi munkád lesz benne, de ezt 3 hónap alatt kényelmesen végig tudod csinálni. Mindössze koncentrált figyelemmel kell jelen lenned: nézni a tananyag videóit és elvégezni a hangos záró gyakorlatokat.

Nincs komplikáció: a leckékben fentről lefelé kell haladnod az oldalon. Nincs magolás, nincs “vonulj el és folytasd, ha már megtanultad” típusú utasítás, nincs darabokra szabdalt nyelv (ld. szétkapott szöcske), kesze-kusza modulrendszer. Nálunk minden egyben van tartva, egyetlen lecke minden területen fejleszt!

És ha nincs napi 30-40 perced? Nem probléma, ez nem ok arra, hogy kimaradj!
A kapcsolódó kézikönyvben részltes útmutatást adunk többek között arra is, hogy hogyan tudod a tananyagot hozzáigazítani a kevesebb ráfordítható időhöz.

Ha csak 20 percet tudsz odatenni a tanulásra, az mindössze annyit jelent, hogy nem 3 hónap alatt, hanem 6 hónap alatt válsz magabiztossá ezekben a haladó nyelvi elemekben. Ez még mindig jobb, mintha futnád a köreidet éveken át és kiégnél a nem hatékony nyelvtanulásban.

D'Artagnan angol videós oktatócsomag

Lássuk az ajánlatot:

Menj biztosra! Tedd a kosárba a Beszédfejlesztő Történetek 3. anyagot is,

és azonnali, 3500Ft kedvezményt adunk!

A D’Artagnan csomag és a Beszédfejlesztő Történet 3. tananyag (a Tell Vilmos csomagból) egy abszolút nyerő kombináció. Még olyan nyelvtanulók is, akik középfokú nyelvvizsgára készülnek, gyakran választják ezt a tananyagot kiegészítőnek, és a visszajelzések alapján egyáltalán nem bánják meg.

A Beszédfejlesztő Történetek 3. tananyag 16db története minden olyan alapvető szerkezetet tartalmaz, amelyet a D’Artagnan csomag mélyen feltár. A Történetek 3. így gyakorlatban aktiválja a D’Artagnan fő nyelvi területeit. A kapcsolódó több, mint 1000db kérdés komolyan megdolgoztat, és minden esetleges hiányosságot megszűntet. A nyelvet egyszerűen reflexből tudod használni. Innen már könnyen vágsz bele a D’Artagnan tananyagába is.

Érdekel? Tedd ezt is a kosárba a D’Artagnan mellé, és a pénztárnál 16000Ft helyett 12500Ft-ért tudod megvásárolni! (Az All-inclusive ajánlatban ez a tananyag is benne van!)

* A Beszédfejlesztő Történetek 3. tananyag a Tell Vilmos csomag része. 16000Ft helyett 12500Ft-ért tudod a kosárba tenni.

Kérdések és válaszok …

Gyakran Ismételt Kérdések

 • Letölthetők a videók? Nem. A videók a Vimeo oldaláról töltődnek be, a letöltés nem engedélyezett, a megtekintésükhöz internet-kapcsolat szükséges.
 • Mobil eszközön keresztül is tanulható a tananyag? Igen, erről a Vimeo gondoskodik. Ha a videók a lassabb interenet-kacsolat miatt akadoznak, a jobb alsó sarokban található HD kapcsolóra kattints – ez megoldja a problémát.
 • A tananyag mely része tölthető le? Az mp3 fájlok és a pdf dokumentumok.
 • Hány gépről léphetek be az oldalra? Egy időben egy gépről. A rendszer védelme bekapcsol egyidejű belépéskor. A felhasználói szabályzat szerint a felhasználási jogkör háztartásra szól.
 • Milyen hosszan férhetek hozzá a tananyaghoz? Ennek a tananyag csomagnak nincs hozzáférési korlátja.
 • Hogyan tudok fizetni? Megrendelés után egy email-ben küldjük a bankszámla adatokat, így személyesen egy bankfiókban vagy átutalással is rendezheted a befizetést. A bank minket sms-ben értesít a befizetésről, így a lehető leghamarabb tudjuk élesíteni a tanfolyamot. Ez 24 órán belül megtörténik. PayPal-on keresztül is tudsz fizetni, akár bankkártyával is. Ebben az esetben szintén manuálisan élesítjük a tanfolyamot, ezért a fenti időre szükségünk lehet. Az általad preferált fizetési módot a megrendeléskor ki tudod választani.
 • Hány éves kortól ajánlott? Kb. 12 éves kortól jól használhatók az oldalon található tananyagaim. 
 • Kell kiegészítő tananyag e mellé a tanfolyam mellé? Minden tanfolyamunk önállóan használható, teljes értékű tanfolyamok. A tanulás intenzitása és mélysége miatt azonban értéke és hatása sokszorosan meghaladja a magyar alapokon működő tanfolyamokét.
 • Iskolai tanórák mellet ajánlott ezt a tanfolyamot is végezni? Abszolút! Végre angol nyelven tanulhatsz! :) Az iskolát sajnos nem lehet kikerülni, azonban a tanfolyamhoz csatolt kézikönyv és az ott leírt módszertan szerint kell eljárnod. Akkor hamar az osztály élén találod magad.
 • Van írásos feladat? Igen, minden tananyaghoz készítettünk munkalapot. Ennek használatával kapcsolatban szintén adok módszertani ajánlásokat.
 • Van pénz visszafizetési garancia? Nincs, viszont kipróbálhatod a tanfolyamainkat. Így belekóstolhatsz az angol nyelven történő angol tanulásba, illetve lesz egy rálátásod arra, hogy milyen minőségű tananyagot kapsz a befizetésedért.
 • Kapok élő segítséget? A tanfolyamhoz jár egy részletes módszertani útmutató, de természetesen a Kapcsolat menüpontban megtalálható elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphetsz velünk.
 • Lesz folytatása a tanfolyamnak? Igen, mindenképp.