Angol szókincsfejlesztés 6.

Angol szókincsfejlesztés 6.

Sajnos a szólisták némák. Egy nyelvet nem fogsz tudni egy néma anyagból megtanulni. Egy nyelvet hallanod kell ahhoz, hogy aztán használni tudd. Persze, felmondhatnám a szólistát egy videóra – akkor van hang is. Tudod: angolul és magyarul. Akkor könnyű. Lehet… De ezzel semmilyen készséget nem fejlesztettünk. Mintha bokáig érő vízbe fekve akarnál úszni tanulni és örülnél, hogy a fejed kint van a vízből… Érted, ugye? Ebből nem lesz készség.

Angol szókincsfejlesztés 5.

Angol szókincsfejlesztés 5.

Paradoxon: állítások egy olyan halmaza, amelyek ellentmondásra vezetnek, vagy a józan észnek ellentmondó következtetés vonható le belőlük.
A Pinokkió paradoxon: Pinokkió orra nőni kezd, amikor hazudik.
“Az orrom nagyra fog nőni!” – mondja. Ez nyilvánvaló hazugság, ezért nőnie kell, viszont ha nőni kezd, akkor már nem hazugság :)
A nyelvtanulásban is van paradoxon, mégpedig a beszédkészséggel kapcsolatosan…

Angol szókincsfejlesztés 4.

Angol szókincsfejlesztés 4.

Angliában idegen ajkú tanulókat tanítottam. Nem tanultunk nyelvtant és szavakat és mégis mindent megtanultunk…
Ahogy korábban már írtam róla, a nyelvtanulás nem arról szól, hogy emlékezni szeretnénk szabályokra vagy szavakra. Nem emlékezni akarunk, nem akarunk időt tölteni azzal, hogy emlékeink között kotorászunk! Azt akarjuk, hogy automatikusan kijöjjön belőlünk a közlendő – természetes módon, természetes sebességgel, természetes hanglejtéssel, természetes hangsúllyal és helyesen. Ez a cél…

Angol szókincsfejlesztés 3.

Angol szókincsfejlesztés 3.

“Hogyan fejlesszem a szókincsemet?” – kérdezik általában az új tanulók.
“Hallgass és olvass számodra érthető, érdekes anyagokat”
Hagyd a szótárt, hagyd a magyar fordítást!
Zeki fiam 1 hét alatt megtanult stabilan biciklizni. Neki nem kell többet pótkerék – sosem kellett. Sokat olvasó/hallgató/beszélő tanulóimnak sem kell a mankó, a fordítás, a magolás. Ez a mankó más, mint a bicikli pótkereke: ez talán örökre veled marad, ha egyszer felveszed. Akarod?

Angol szókincsfejlesztés 2.

Angol szókincsfejlesztés 2.

Szókincsfejlesztés: ne magolással!
A magolással több probléma is van: egyrészről a magolt információ ún. hideg információ. Nem kötődik semmihez, így hamar kiszelektálódik, elfelejtjük.
Másrészről a magolás nem eredményez folyékony beszédet, épp ellenkezőleg: a magolás eredménye a magyar gondolkodás, ami a beszédet lassítja, töredezetté teszi, és sok esetben annyira magyarossá, hogy egy angol ember meg sem érti, amit a beszélő közölni akar. Ha beszélni akarsz, hagyd a magolást…

Angol szókincsfejlesztés 1.

Angol szókincsfejlesztés 1.

Hogyan építhetsz szókincset?
Vannak a “hagyományos módszerek”, mint pl. a magolás, a szólistázás, a szókapcsolatok memorizálása. Egy dolog közös bennük: mindegyik esetben a magyar nyelvvel szoros marad a kapcsolat, illetve a kontextusból vakó kiemelés miatt az információ hideg marad, a tanulás pedig unalmassá, monotonná válik.
Hogyan építs jól szókincset?

A hét napjai – angol videó

A hét napjai – angol videó

Az angol nyelv tanulása során a két legfontosabb tényező: a nyelvhelyesség és a folyékonyság. Azonban legalább ennyire fontos a helyes kiejtés és intonáció elsajátítása. Hiába beszél valaki helyesen és folyékonyan, ha a beszéde érthetetlen.
A lenti videó segítségével megtanulhatod a hét napjait, a szavak helyes kiejtésével. A videó végén gyakorolhatod is velem mindegyik szót.