Középhaladóként egy igazi, gyakorlatias, beszédközpontú nyelvi rendszerezésre/ továbblépésre van szükséged? Ezen a tanfolyami szinten a fő célunk a megszerzett nyelvi készségek csiszolása, finomítása. A tudásodat tehát nem csak szélesítjük, hanem mélyítjük is. Ezen a szinten megszerezzük mindazt a készséget, ami a nyelv kifinomult használatára is alkalmassá tesz.

A D’Artagnan modul Nyelvi Gyakorlatai az Igeidőket teljes mélységükben feltárja, majd a Beszédfejlsztő Történetek segítségével azokat még mélyebben elsajátíthatod. Ez a modul egyben belépő a Nelson szintre is, ahol az angol nyelvet teljes kontrollban tudhatod. 

Milyen nyelvtanulói problémát old meg a D'Artagnan modul?

Igeidők, haladóbb nyelvtani szerkezetek, kötőszavak: szinte mindről tanultál már,
mégsem állnak össze használható
kommunikációs eszközzé?

Tananyagunkkal az elméleten végre túllépve megtanulod
használni őket arra, amire valók: a kommunikációra!

Mindössze 68 nap alatt (vagy akár ennél is gyorsabban) …

A mai nyelvtanfolyamok a nyelvtant elméletként kezelik

ahelyett, hogy a nyelvi eszközöket a nyelvhasználaton
keresztül tanítanák meg

Nyelvet tanulni nyelvtan nélkül olyan, mint házat építeni téglák nélkül?

Vannak, akik úgy gondolják, hogy az angol nyelvhelyesség csakis úgy garantálható, ha a tanulókat definíciókkal látják el. Ők úgy látják, hogy a nyelvtanulásban a nyelvtani definíciók szerepe olyan fontos, mint házépítésben a téglák szerepe.

A helyzet azonban az, hogy a nyelvtan olyannyira szerves része a nyelvnek, hogy nincs értelme abból kiemelve, külön tanulni/magyarázni.

Nyelvtant tanulva tanulni egy nyelvet olyan, mintha minden egyes téglát 10-20 percen keresztül vizsgálgatnánk, mielőtt a helyére raknánk – nem csak felesleges plusz munka, ami a házépítést nagyban elnyújtja, de a házunk sem lesz jobb, ha ugyan felépül. Ahogy a házépítésben, úgy a nyelvtanulásban sem kellene tolerálnunk felesleges kitérőket!

A mai eljárás: tanítsunk szókincset és tanítsunk nyelvtant, majd a kettőt kössük össze …

Azaz, válasszuk szét a nyelvet alkotóelemeire, majd rakjunk össze belőle valami újat, amit még sose láttunk azelőtt! Valahogy így:

A tanár hoz egy példát, elmondja a szabályt, emagyarázza, hol kell vigyázni, mert a magyar logikával ellentétes az angol logika, majd kiadja a gyakorlatokat, amiben az adott szerkezetet a tanuló próbálja használni.

Aki volt már ilyen helyzetben, tudja mennyire nem életszerű a dolog: a tanuló úgy érzi, egy légüres térben lebeg, nincs kapaszkodó, nincs talaj a láb alatt. Nincs igazi értés, mert a nyelv elszakadt a realitástól és pusztán elméletté vált: egy szerkezetté, amit arra a lapra kell firkantani vagy bizonytalanul ki kell mondani.

A nyelv nem egy szétkapnivaló szöcske!

Képzeld csak el: van egy szöcske, ami önmagában egy nagyszerű élőlény. Mozog, ugrik, figyel. Meg kellene érteni, így szétszedjük darabokra: ez az ugróláb, ezek a mellső lábak, ez a fej, ezek a csápok stb.

Szétszedtük, megfigyeltük. Most össze kéne rakni, hogy újra “működöképes” legyen. Lehetséges ez? Nem. A nyelvtanos “szétkapása” a nyelvnek hasonló eredménnyel jár, amikor működésre kellene azt bírni. Egyszerűen nem működik!

Stephen Krashen nyelvész ezt írja: “Az elmúlt 40 év kutatásai megerősítik, hogy egy nyelv elsajátítása a hallott és olvasott nyelv értésén keresztül történik, valamint a beszéd és írás készsége a hallás és olvasás eredménye. Tanulmányok sora támasztja alá, hogy a hallásnak és az olvasásnak a beszéd és írás előtt kell jönnie. 

Az igazság az, hogy a hallgatással és olvasással töltött idő gyorsabb és stabilabb fejlődést eredményez a szókincs-fejlődés, az íráskészség, a nyelvtan, a helyesírás és olvasáskészség területén, mint a hagyományos nyelvoktatás.”

Ezek tények. Nem nyelvtant kell tehát tanulni, de akkor hogyan tanuljuk a komplexebb dolgokat?

Igeidők, haladóbb nyelvi szerkezetek, kötőszavak – hogyan fogod ezeket elsajátítani?

Nos, nem szabályok mentén, hanem rengeteg élethelyzeten keresztül tapasztalva, magyar nélkül, csak angolul.

A “nyelvtani területek” valójában nyelvi eszközök, amelyeket kommunikációra (gondolataink közlésére) használunk, így legjobban egynyelvű, angol kommunikáción keresztül tudjuk megérteni, hogyan működnek, hogyan fejezik ki azt, amire hívattak.

Mi elkészítettük azt a videós, önálló tanulásra szánt tanfolyamot, amely biztosítja számodra azt a nagy mennyiségű, érthető mintát, ami ezeknek a nyelvi eszközöknek az elsajátítását segíti.

Hogyan segít neked a D’Artagnan modul?

A D’Artagnan csomag célja, hogy a középhaladó tanulókat felruházza olyan nyelvi eszközökkel, amelyekkel képesek könnyedén megérteni komplexebb nyelvi közléseket is, illetve, hogy az elsajátított nyelvi eszközök használatával kommunikációjuk kifinomultabbá váljon.

A Nyelvi gyakorlatok 4. fókusza az igeidők, ám a Beszédfejlesztő Történetk 4. ennél jóval továbbmegy: élőben tapasztalhatod meg a nagyobb kontextuson keresztül nem csak az igeidők egymáshoz viszonyított aspektusait, de olyan nyelvi területeket is végre átlátsz, mint a szenvedő szerkezet vagy a függőbeszéd.

Ráadásul, a kötőszavak használatának elsajátításával egyéb haladó nyelvi szerkezetek konstruálását is készségszinten megtanulod – olyan szerkezetekét, amelyeket hagyományos tanfolyamok jóval a B2 középfok szinten túl tanítják és amelyek a tanulók többségének örökre homályos terület marad. 

A D’Artagnan mindezeket olyan finom lépésekben adagolja, hogy az elsajátításuk nem okoz számodra kihívást vagy megterhelést. A tananyagon haladva olyan érzésed lesz, hogy “mikor jön a nagy dobás?” Nos, a “nagy dobás” az emberi elme működésének csodája: bármely új nyelv elsajátításának képessége, ha merjük bátran rábízni a munka dandárját, megfelelő pedagógiai megközelítést alkalmazva.  

A D’Artagnan tananyag-csomag kb. 25 órányi angol nyelvű videója olyan intenzív, értett angollal lát el, ami biztosítja az angolul való gondolkodás kialakulását, illetve mélyülését. 

Meddig jutsz el ezzel a tananyaggal?

A D’Artagnan csomag életszerű élethelyzeteken keresztül építi benned a magabiztosságot a nyelvi elemek használatában. Minden egyes kulcsgondolat egy részletesen körülírt és feltárt élethelyzetet tartalmaz. 

A tananyag olyan, mint egy hatalmas szituációs csomag: ebből nem sterilen kapod a nyelvtant, mint más, magyar nyelvű tananyagban (emlékszel a szöcskére feljebb?), hanem a Nyelvi gyakorlatok 4. mini-sztorijain és a Beszédfejlesztő Történetek 4. komplexebb történetein keresztül az angol nyelv egészét tapasztalod! 

Miért jó neked ez a komplexitás?

 • Egyrészt, mert ezek a történetek adják meg a kontextusát az adott nyelvi szerkezetnek, így az elsajátíthatóvá válik.
 • Másrészt, mert így szókincsed hatalmasat növekszik az egynyelvű értésnek köszönhetően.
 • Harmadrészt, mert a történetmesélés sajátossága az, hogy egy csomó egyéb nyelvi eszközt is igényel, amit direktben tapasztalsz meg: a Beszédfejlesztő Történetek 4. tanulása során kb. 70db kötőszót, illetve logikai kötőelemet sajátítasz el. EZ biztosítja annak alapját, hogy gondolataidat precízen meg tudd fogalmazni.

A D’Artagnan csomag tehát a nyelvi eszközöket nyelvi eszközként, nem pedig nyelvtudományként adja át neked, hogy így gyakorlati tudást építsen benned!

Konkrétan mire tudod használni a megszerzett tudást?

 • Az igeidők segítenek az adott cselekvés idejét kommunikálni, valamint 2 cselekvés egymáshoz való viszonyát szemléltetni. E nélkül a “konyhanyelv” szintjén mozogsz, ami nem baj, ha ez a célod. Azonban, a mindennapi életben sok félreértésre ad okot a nem megfelelő kommunikációs eszköz használata.
 • A szenvedő szerkezet keresztül-kasul átjárja az angol nyelvet, és – nem utolsó sorban – a hivatalos és szakmai nyelv “kötelező” formája. Szintén a cselekvésekhez van köze, így az igeidőkkel kéz a kézben jár.
 • A függőbeszéd – habár sok tanár szemellenzősen tekint a területre – nem csupán arra való, hogy elmondjuk, hogy “Johnny mit mondott”, hanem ezen a területen keresztül komplex rálátást kapsz arra, hogy hogyan kezeli az angol a múlt időt. 
 • A kötőszavak és logikai kötések segítenek egyrészt abban, hogy komplex mondatokban tudj kommunikálni, ugyanakkor ezek elsajátítása képessé tesz téged arra is, hogy mondatok, sőt bekezdések közötti logikai kapcsolatot is kifejezz. Enélkül a készség nélkül nem csak a beszéd korlátozott, de az írás is.

A listát végignézve, egyértelmű, hogy praktikus dolgokat fogsz tudni felszedni D’Artagnan tananyag-csomagunkból! Sőt, ha nyelvvizsga-terveid vannak (B2 középfok), ez a tananyag kötelező: nyelvileg rendbe tesz és még a szint fölé is visz.

És ha még nem hallottál ezekről a nyelvtani kategóriákról, azaz híjával vagy a szakzsargonnak?
Annál jobb! Nem a nyelvtani elnevezés tesz okosabbá, pláne nem jól beszélővé! Ha a Tell Vilmos tanfolyam-csomagot (vagy akár csak a Beszédfejlesztő Történetek 3. tananyagot) elvégezted, a D’Artagnan a te embered, aki segít a továbblépésben!

De miért hívjuk D’Artagnan-nak?

D’Artagnan egy különleges kardforgató képességekkel rendelkező testőr, aki mellesleg kém is volt. A karakter különlegessége nem csak a kifinomult kardforgató fineszében rejlik, hanem abban is, hogy újnemesi családból küzdötte fel magát testőr-parancsnoki rangba.

Ezen a tanfolyami szinten a fő célunk a megszerzett nyelvi készségek csiszolása, finomítása. A tudásodat tehát nem csak szélesítjük, hanem mélyítjük is. Ezen a szinten megszerezheted mindazt a készséget, ami a nyelv kifinomult használatára is alkalmassá tesz. Egyszerű kardforgató hobbistából testőr-parancsnokká válhatsz :)

JÓ HÍR: Tananyagaink mindent biztosítanak a tanulásodhoz!

Nyelvtan, szókincs-fejlesztés, hallás utáni értés fejlesztése, íráskészség fejlesztése, jó kiejtés kialakítása – ezek mind szerves részei tananyagainknak.

Nincs tehát szükséged arra, hogy egyéb tananyagok után kutass: amit mi biztosítunk, az egy kerek egész dolog. Mi biztosítjuk a tanulási módszert és eljárásokat, valamint az elsajátítandó tananyagot is. Ezek a tananyagok pontosan olyan tananyagok, amelyek külföldi munkához, jobb álláshoz, közpfokú ill. felsőfokú nyelvizsgához, siekres állásinterjúhoz, sikeres nyelvtanári felvételihez stb. juttatták tanulóinkat, valamint angolul értő és beszélő emberekké tette őket.

Mindössze 1 dologban kell elkötelezned magad … 

Tananyagaink homlokegyenest más nyelvészeti filozófiát és módszereket követnek, mint a hagyományos tanfolyamok. Ha erre az útra teszed a lábad és eldöntötted, hogy KÉSZSÉGEKET akarsz építeni, mert gyorsan és töretlenül akarsz haladni, akkor a tanulásod idején mindent félre kell tenned, ami visszaránthat a régi kerékvágásba, tehát a magyar nyelv nem lehet része a nyelvtanulásodnak! 

Amíg ezeken az anyagokon dolgozol, nincs szükséged egyéb tanfolyamokra: nálunk minden egyes tanulói szint komplett, önmagában álló tananyag. Ezek egymásra épülnek, így végigvezetnek a nyelvtanulás útján.

Mit tartalmaz az Angol Nyelvi Gyakorlatok 4. (Igeidők 384)?

Igeidők (Tenses) – részletesen

 • 32 nyelvi gyakorlat
 • 384 db élethelyzet
 • 100+ videó
 • 10+ órányi videofelvétel
 • londoni hangfelvételek
 • angol magyarázatok minden egyes szituációhoz
 • minden igeidő megfelelő kontextusba ágyazva (nem elvontan, öncélúan)

Az Igeidők 384 tanfolyam során a következő nyelvi elemeket tudod mélyre gyakorolni kérdés-válasz gyakorlatokon keresztül:

 • 01: Present Simple
 • 02: Past Simple
 • 03: Used to Past Vs. Would
 • 04: Present Perfect
 • 05-09: Present Perfect Vs. Past Simple 1-5
 • 10-12: Present Perfect Continuous 1-3
 • 13: Present Perfect Continuous Vs. Past Simple
 • 14: Past Continuous
 • 15-16: Past Continuous Vs. Past Simple 1-2
 • 17: Past Continuous: simultaneous actions
 • 18-19: Past Perfect Vs. Past Simple 1-2
 • 20-21: Past Perfect Continuous Vs. Past Simple 1-2
 • 22: Past Perfect Vs. Past Perfect Continuous
 • 23: Going to Future
 • 24-25: Present Continuous as future plans 1-2
 • 26: Future Continuous
 • 27: Future Continuous Vs. Future Simple
 • 28: Future Perfect
 • 29: Future Simple: series of actions
 • 30: Future Perfect Vs. Future Simple: series of actions
 • 31: Future Perfect Continuous
 • 32: Future Perfect Continuous Vs. Future Simple

‘Ugye’-kérdések (Tag Questions)

Ebben a részben úgy kezeltük ezt a területet, hogy a kérdések feltevése már nem ismeretlen számodra – elvégre a D’Artagnan csomagban mozogsz -, így a speciális dolgokra tudtunk jobban koncentrálni:

 • Hogy jön létre a kérdés?
 • Hogyan intonálj?
 • Kétféle élethelyzet, kétféle intonáció
 • Az ‘ugye’- kérdések mechanikája
 • Utasítások különböző variációi
 • Negatív gondolatok, amik elsőre pozitívnak tűnnek
 • stb.

Ha megnézed a listát, rájössz, hogy sokkal több van ebben a mini-tanfolyamban, mint az elsőre látszik.

Mégsem húztuk hosszúra, hogy nagyon gyorsan magadévá tudd tenni ezt a területet!

 • 42db mondat 4 videóra leosztva
 • 5-6 perces videók, amik lefednek minden lehetséges variációt
 • A mondatok írott formában is, hogy magad is gyakorolhasd – nem csak a formulát, hanem magát az eszközt is, mindenestől

A fenti tanfolyam elvégzésével az angol igeidőket nem csak helyreteszed, hanem mélyre is gyakorlod – szóban, kérdés-válasz gyakorlatokon keresztül! És mindezt 32 nap alatt!

Fontos! A beszédkészség nem tud magolással, nyelvtanozással fejlődni, sőt ezek az eljárások a beszédkészség ellenében dolgoznak: a reflexek hiánya miatt állandóan azon kell morfondíroznod, hogy mit és hogyan mondj! Helyette értelmes gyakorláson keresztül tudsz fejlődni. Ez a tanfolyam ebben segít neked.

Mit tartalmaz a Beszédfejlesztő Történetek 4.?

Beszédfejlesztő Történetek 4. – részletesen

 • 12db 300-350 szavas történet
 • 60db videó és 72db audio gyakorlat
 • 10 órányi videofelvétel
 • angol magyarázatok minden egyes szituációhoz és történethez
 • több, mint 70db kötőszó és logikai kötést biztosító határozószó a gyakorlatokban
 • londoni hangfelvételek

A fenti tanfolyam elvégzésével átfogó tudásod lesz számos haladó nyelvi szerkezet tekintetében, amelyek, a gyakorlatoknak kösznhetően, kommunikációd aktív részévé válik.

Mit tartalmaz a Mini-tananyagok 3. (kiegészítő tananyagok)?

A Fonetika 3. tananyagunk a hosszú szavak hangsúlyozását, szókapcsolatok hangsúlyozását, a “r” kötőhang használatát, hangok elharapását, bonyolult brit helynevek ejtését és a londoni akcentus sajátosságait tanítja meg.

Ezt tartalmazza a tananyag:

 • minden, fent meghatározott probléma pontos bemutatása videóval
 • 100%-ban angol nyelvű anyag, mégis követhető, önállóan tanulható
 • eredeti, londoni hangfelvételek
 • kiváló hang- és képminőség

A Szópiramis 3. tananyag célja a összetett mondatok építésén túl a műveltető szerkezet elsajátítása.

Ezt tartalmazza a tananyag:

 • 15db Szópiramis angolul bemutatva
 • minden szópiramishoz kapcsolódó gyakorlat
 • kiváló hang- és képminőség

A Lánctörténetek 3. tananyagunk a feltételes módot segít elsajátítani: 
Mi történt volna, ha … ?

Ezt tartalmazza a tananyag:

 • 12db lánctörténet angolul bemutatva
 • kb. 140db felépített mondat
 • minden lánctörténethez kapcsolódó gyakorlat
 • kiváló hang- és képminőség

Az Idiómák 1. és 2. az állandósul szókapcsolatok jelentésén túl, azok történelmi hátterét (eredetét), és használatát is megmutatja, gyakoroltatja. Ilyen idióma a magyarban pl. az, hogy “lógatja az orrát”.

Ezt tartalmazza a tananyag:

 • összesen 28db idióma részletes bemutatása
 • egyes részekben londoni előadó
 • minden lecke végén értést ellenörző kérdések
 • kiváló hang- és képminőség

Szerezz közvetlen tanulói élményt mintáinkon keresztül,

és mérd fel készségszintű nyelvtudásodat segítségükkel!

Hogyan mérd fel készségszintű nyelvtudásodat? Íme az elvek! Kattints!

Nagy általánosságban elmondható, hogy az írásbeli felmérők nem tudják a nyelvi készségeidet jól felmérni. Ezért az a szint, amit valahol meghatároztak számodra, itt nem mérvadó. A tanulást ott kell kezdened ahol még stabilan és jól tudsz dolgozni a tananyagokkal.

Tehát, hol kezdődik a Te tanulásod?

Ha kezdő tanuló vagy, a válasz egyszerű: Denisz, Angol Nyelvi Gyakorlatok 1.

Ha már tanultál angolt, a legjobb mérce minden esetben a Történetek tananyagok:

– ha úgy érzed, hogy gyenge újrakezdő vagy, a Történetek 1-gyel tudod magad mérni;

– ha alapfok környékén vagy, akkor a Történetek 2-vel tudod magad ellenőrizni;

– ha stabilabb középhaladó vagy, akkor a Történetek 3-mal.

Válaszd ki tehát azt a Beszédfejlesztő Történetek tananyagot, amit a fentiek alapján megfelelőnek érzel, majd dolgozz az első történeten: a prezentációkon és a gyakorlatokon is (ennek módjáról egy rövid leírást találsz az első történetnél). Érezni fogod, mennyire könnyen tudsz dolgozni vele.

FONTOS! A mérce nem az, hogy érted-e a történetet vagy a prezentációt (ez inkább a tanári kvalitás mércéje), hanem az, hogy a gyakorlatokon mennyire jól és tempósan, illetve hiba nélkül tudsz-e dolgozni!

Ezt kell figyelned magadon a tanulásod alatt:

 • mennyire könnyen követed az angol magyarázatokat?
 • meg kell-e állítanod a videót, esetleg visszatekerni, hogy "elkapd" az elhangzottakat?
 • a hangos gyakorlatok könnyen, hiba nélkül, időre mennek-e?

Amennyiben az angol magyarázatok/bemutató videók semmilyen kihívást nem jelentenek ÉS a gyakorlatokat elsőre hiba nélkül és kellő tempóban tudod végezni - azaz igazi kihívást ezek sem jelentenek -, akkor menj egy modullal feljebb és ott mérd magad.

Amennyiben a magyarázatok nehezek - meg kell állítanod a videót, vissza kell tekerned, "nem megy át" a közlendő -, vagy a hangos gyakorlatok kényelmetlenek, alig megugorhatók, akkor lépj egy modullal lejjebb és ott mérd magad.

Az ideális szint: koncentrált figyelem mellett érted a bemutató/magyarázó videókat és képes vagy a hangos gyakorlatokat értve elvégezni precízen, kevés tévesztéssel. Az ideális tananyag tehát megugorható kihívást jelent.

Angol nyelvi gyakorlatok 4.

Igeidők 386

Neked is görcsbe rándul a gyomrod, amikor az angol igeidőkre gondolsz? Keserű emlékeket idéz az átrágott tonnányi tananyag, amely végül nem hozott eredményt? Hagyd az elméletet és tapasztald meg a gyakorlatban, hogyan működnek az igeidők! A 32 gyakorlatból most négyet ingyen végigtanulhatsz. (bejelentkezéshez kötött)

1. Present Simple

Ebben a gyakorlatban megtanulod kifejezni azt, hogy bizonyos tevékenységeket milyen gyakran végzel: mindig, soha, gyakran stb.

2. Past Simple

Múlt idős cselekvéseket tanulsz, ill. megtanulod a 3 legfontosabb rövid szót, amelyekkel időpontokat tudunk kifejezni.

3. Used to Past Vs. Would

Ebben a gyakorlatban megtanulhatod, hogyan mondd el, hogy valamit régebben gyakran csináltál, amit ma már nem csinálsz.

4. Present Perfect

A negyedik gyakorlatban megtanulod kifejezni azt, hogy egy cselekvés lezárult, valami elkészült, illetve valaki készen van. 

Beszédfejlesztő Történetek 4.

A Beszédfejlesztő Történetek 4. fő fókusz a komplex mondatok alkotásának készsége. A 12db történet gyakorlatai során, összesen több, mint 600db nyelvi kötést végzel el a gyakorlatok során. 2 történet mintakét elérhető! (bejelentkezéshez kötött)

43. A cinema ticket

44. A table for three

Vég nélküli tanulás helyett végre mélyen elsajátíthatod az angol nyelvet: mi mindent biztosítunk ehhez!

Velünk ez könnyen megy: magolás és elméleti nyelvtanozás nélkül, a nyelv közvetlen, értő tapasztalására építve. Fejleszd magad ezzel a könnyedséggel akár a felsőfokig is! Hogyan? Kattints a részletekért!