Olivér válasza: A mai nyelvoktatás a nyelvet darabokra szedve értelmezi és oktatja: szavakra, szókapcsolatokra bontja és a nyelvtant agyon elemzi. Aztán ezekből az adatokból “építi fel” a “nyelvet”. Ugyanezt teszi akkor is, amikor szöveggel dolgozik. A nyelvtanulásnak azonban nem erről kellene szólnia. A nyelvtanulás célja a nyelvi készségek fejlesztése. A nyelvi készség annyit tesz, hogy a tanuló képes érteni fordítás nélkül; képes beszélni magyar gondolatok nélkül; képes olvasni anélkül, hogy fordítana és képes írni anélkül, hogy a fejében magyar lenne. Az út idáig nem a magyaron és nem kiragadott szavakon keresztül vezet, hanem épp ellenkezőleg: a tanulót olyan anyagokon visszük előre, amelyekből képes ÉRTENI anélkül, hogy fordítania kellene. A tanuló megtanul kontextusban és gyorsan gondolkodni. Ez egy folyamat, amit kezdő szinten már elindítunk. Egy jól felépített tananyaggal enyhe bizonytalanság itt-ott megjelenhet, ám ez nem tart sokáig: a tanuló olyan mennyiségben és olyan változatos formában találkozik a szavakkal, kifejezésekkel, nyelvi szerkezetekkel, hogy nagyon hamar stabil, magabiztos értést épít fel. Ez az értés – a valódi tapasztalatból fakadó tudás azonban nem kopik el az idő előre haladtával. Érdemes tehát “vállalni” ezt a kis kellemetlenséget: a siker öröme mindenben kárpótol.


Eszter válasza: Vannak lehetőségek a nyelvet oktatók kezében, hogy az anyanyelv használata nélkül is meggyőződjenek arról, hogy amit neked át szerettek volna adni, az valóban át is ment. Egy jól felépített tanulási folyamatban erre figyelmet szentelnek és így nem fogsz bizonytalanságban maradni. Egy ilyen folyamatban rendszerint idővel te is képes leszel magadban árnyalni, korrigálni egy adott kifejezés értelmét – mindezt anélkül, hogy a magyar nyelvet használnád. Látnunk kell, hogy agyunknak nem szükséges elsőre egzaktul tudnia egy kifejezés jelentését ahhoz, hogy dolgozni tudjon vele. Az értés egyes esetekben fokozatosan mélyül el, ahogy a tanuló újabb és újabb kontextusban találkozik az adott nyelvi elemmel. Ezért kezdetben teljesen rendben van, ha csak körülbelül tudjuk, mire vonatkozik egy kevésbé lényeges szó vagy kifejezés. Egy megfelelően felépített tanulási folyamatban idővel biztos, hogy minden teljesen ki fog tisztulni a magyar nyelv segítsége nélkül is. Kell tehát egy kis türelem, időt kell adni magunknak a mélyebb megértéshez, de előbb-utóbb megtörténik. Azonban addig sem kell túlfrusztrálni magunkat és egy megfelelő oktató sokat tehet azért, hogy ez így legyen.

Online angol tanulás otthon

A stabil, változatos szókincs tehát kulcs a magas szintű kommunikációhoz. Azonban a szókincs akkor válik sajáttá, ha az beépül a tanuló nyelvi  rendszerébe. A kutatások és tapasztalatok azt bizonyítják, hogy szókincset leghatékonyabban kellően tág kontextusból vagyunk képesek úgy felszedni, hogy az hosszútávon (akár örökre) megmaradjon. Természetesen felmerül e kérdés, hogy az online angol tanulás otthon működik-e? Lehet-e magunkban szókincset fejleszteni a fent elírt módon. A válaszom: abszolút – amennyiben adottak a fentieket figyelembe vevő tananyagok. Jó hír: ezen az oldalon minden videós anyag a válaszokban megismert filozófiát követi. A tananyagokat ki is próbálhatod. A teljes tananyag paletta itt található: komplett angol tananyagok.