Olivér: Az angol nyelv elsajátításának a kulcsa az érthető angol nyelvű közlés. Fenti kérdés esetén az érv az, hogy a tanárok egy jó része a tanóráin eleve igyekszik maximálni az “angol időt” és csak a “legvégső esetben” szólalnak meg magyarul, pl. egy nyelvtani magyarázat okán.

A nyelvtanulók legnagyobb csapdája azonban éppen az analitikus gondolkodás, az ún. monitorizálás, ami azt jelenti, hogy a tanuló minden esetben végigfuttatja gondolatban a mondatait, mielőtt kimondaná azokat, illetve csak akkor meri kimondani őket, ha megbizonyosodott arról, hogy minden rendben van. Honnan jön ez a “kényszer”? Nos, épp a nyelvi magyarázatokból.

A nyelvi szerkezeteket leggyorsabban és legbiztosabban tapasztalat útján sajátítjuk el: sokszor hallott és értett közléseken keresztül fedezzük fel a nyelvet. Ennek – azon felül, hogy gyorsan és stabilan sajátítjuk el őket – az a jótékony hatása is megvan, hogy a tanuló csak helyes mintákat hall, így a helyes angolság kódolva van a módszerben.


Eszter: Azért, mert egy kicsi magyar nyelv éppen elég ahhoz, hogy tönkretegye az angol nyelvi környezetet. Úgy van ez, mint a Három kismalac című mesében: őrizni kell a házat, mert a farkas be akar jönni. Ha csak résnyire nyitjuk is ki az ajtót, hogy a lábát betehesse, már elérte a célját, hisz onnantól gyakorlatilag bent van a farkas a házban, ami viszont komolyan veszélyezteti a malacokat.

Hogy az analógiát továbbvigyük, a nyelvtanárnak mindenáron meg kell őriznie a tanórák angol nyelvű közegét, mentesen a magyar nyelv használatától. Ha ebben akár csak szemernyi kompromisszumot is köt, már résnyire nyitja az ajtót a “farkasnak”, ezzel pedig a nyelvtanulás sikerét kockáztatja. A siker ugyanis jórészt azon múlik, hogy a tanórán megvalósul-e az előbb említett angol nyelvi környezet megteremtése vagy sem, vagyis, hogy kizárólag angolul megy-e minden nyelvi közlés vagy sem.

Tehát, amikor nyelvi készségek elsajátításáról van szó, akkor a magyar nyelv nem a barátunk, mivel az angol környezet megteremtése elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanuló meg tudjon szólalni angolul. Ami a nyelvtani magyarázatokat illeti, ezeket általában igen nehéz a valamelyest kezdő tanuló szintjéhez szabva angolul megadni, erre azonban nincs is semmi szükség: érteni és jól beszélni meg lehet tanulni az angol nyelvtanról és nyelvészetről való mély háttértudás nélkül is. Magasabb szinten pedig már ez sem okoz problémát.

Angol nyelvtanulás onlineAngol igeidők

Az angol nyelvtan kihívást jelenthet tanároknak, tanulóknak egyaránt. Ha azonban az angol nyelvtanra nem külön tudományként tekintünk, hanem egy eszközre, amivel megformálhatjuk a gondolatainkat, akkor hamar rájövünk, hogy a kommunikáción keresztül tudjuk elsajátítani a formulákat.

Mivel filozófiánk egyik kulcs tétele az egynyelvűség, így a nyelvtant mint tudományt ritkán vesszük elő, akkor is angol nyelven. 

Hogyan működik ez a gyakorlatban? Az angol igeidők tananyagunk (Igeidők 384) jó példa erre. Ha eddig gondot okoztak neked az igeidők, annak az oka valószínűleg az, hogy a kommunikációból kiragadva próbáltad felszedni. Ez nem fog menni. Analízis helyett tapasztalatot kell gyűjtened.

Erre hivatott az Angol Igeidők 384 tananyagunk, amit természetesen ki is próbálhatsz – minden más tananyagunkkal együtt itt: komplett angol tananyagok.