Haladó tanulóként is újra meg újra ugyanazokat a nyelvtani pontokat ismétled, mégsem érzed stabilabbnak vagy jobbnak tudásod …

Itt az idő, hogy végre ne csak mélyen megértsd a legkomplexebb nyelvi szerkezeteket, de a használatukban is magabiztosságot szerezz, hogy végre valóban precízen és könnyedebben tudd kifejezni magad!

Mindössze 70 nap alatt, örömteli nyelvtanulással … sőt, akár ennél is gyorsabban.

"Haladó tanulóként jobb, ha felkötöd ..." - mondják szinte mind,

mi azonban ezt mondjuk: most jön az igazi élvezet!

Középfok körüli szintről a felsőfokot meglépni nálunk olyan, mint a sétarepülés – hatalmas élmény, de túl gyorsan vége …

A haladó szintű (értsd B2 középfok feletti) nyelvtudás még a legszorgalmasabb diákok többségének is csak álom: egy áthidalhatatlan szakadék gondolata villan be, amikor valaki a felsőfokú szintű nyelvtudást említi. Egyből beugrik a hidegrázós kép:

 • bonyolult szavak végtelen sora;
 • kacifántos nyelvtani nüanszok;
 • formális nyelvezetű szövegek kínkeserves feldolgozása …

És a jogos érzés: ez szinte elérhetetlen.

Valóban az? A jó hír: egyáltalán nem! Sőt!

Illetve, a fenti utat járva a legtöbbeknek az. Viszont van más út: a készségek építésének útja. Egy sokkal könnyebben járható, ráadásul egyenes út – és tudjuk: két pont között a legrövidebb út az egyenes.

A sikeres tanulás a fokozatosságról is szól

Jól emlékszem gimis angoltanáromra, aki egyszer nagyot gondolt és szinte egyik napról a másikra bevezette az adott tankönyv-sorozat legmagasabb szintű verzióját. Gondolta, erőből átnyomja a tananyagot, hiszen “a tanulás nem más, mint akarat és szorgalom kérdése”.

Minden új volt: a nyelvezet, a szókincs, a témák mélysége és elvontsága … A haladó tanfolyamok gyakran pontosan ilyenek: mintha a lépcsőfordulóban botlasztana meg egy dupla méretű lépcsőfok!

Egy haladó nyelvtanfolyam feldata …

Haladóbb tanuló esetében a cél nem más, mint felkészíteni őt arra, hogy képes legyen komplex nyelvi struktúrákkal felépített nyelvi kommunikáció értésére, valamint hasonlóan komplex nyelvi struktúrák alkalmazására, ha adott körülmények között ez szükséges, azaz képes legyen a nyelvet szabadon használni.

A komplex nem egyenlő azzal, hogy bonyolult

Amikor komplexitásról beszélünk, nem komplikáltra kell gondolnod, egyszerűen csak arra, hogy akár egy ilyen mondatot, amit épp olvasol, képes legyél megfogalmazni és ne kelljen 6 apró mondatra szabdalnod a készségek hiánya miatt :)

A cél tehát: további eszközöket adni a kezedbe, amelyekkel jobb önkifejező lehetsz.

Komplex nyelvi szerkezetek – hogyan fogod ezeket elsajátítani?

Nos, nem szabályok mentén és főleg nem orrvérzésig gyakorolva újra meg újra ugyanazt a szerezetet (ez ugyanis nem vezet el a kívánt eredményhez), hanem a nyelvet rengeteg élethelyzeten keresztül tapasztalva, aktív angol kommunikáción keresztül.

Mi elkészítettük azt a videós, önálló tanulásra szánt tanfolyamot, amely biztosítja számodra azt a nagy mennyiségű, érthető mintát, ami ezeknek a komplex nyelvi eszközöknek az elsajátítását segíti.

Bemutatjuk:

Lord Nelson angol nyelvi csomag

100% angol, 0% magyar

Angol nyelvi gyakorlatok 5.

 • Szenvedő szerkezet, Függőbeszéd, Feltételes mód: teljes mélységben feltárva
 • 28db angol nyelvi gyakorlat
 • 226db élethelyzet és ugyanennyi hangos kérdés-válasz feladat
 • közel 10 órányi angol nyelvű videó
 • anyanyelvi hanganyagok

Beszédfejlesztő Történetek 5.

 • 12db történet
 • közel 70db kötőszó gyakorlati alkalmazása
 • komplex alárendelői és mellérendelői szerkezetek gyakorlása
 • több, mint 600db nyelvi és logikai kötés hangos feladatokban
 • közel 10 órányi angol nyelvű videó
 • anyanyelvi hanganyagok

Minden tanfolyamhoz részletes tanulói kézikönyv tartozik, ami a tanulásodban segít!

Hogyan segít neked a Lord Nelson csomag?

A Lord Nelson csomag célja az, hogy a stabil középhaladó tanulókat felruházza olyan nyelvi eszközökkel, amelyekkel képesek könnyedén megérteni komplex nyelvi közléseket is, illetve az, hogy az elsajátított nyelvi eszközök használatával kommunikációjuk kifinomultabbá váljon.

A Lord Nelson gyakorlatai biztosítják az alapot nem csak a precíz szóbeli kommunikációhoz, hanem ahhoz is, hogy írásban haladó szintre kerülj. Innen nagyon gyorsan meg tudod lépni azt az elvárást, amit egy C1 nyelvvizsgán vagy akár az üzleti kommunikációban elvárnak tőled. De, természetesen, az itt szerzett tudás a hétköznapi beszédhelyzeteken is téged szolgál.

A Lord Nelson ezek bemutatását és gyakorlását olyan finom lépésekben adagolja, hogy az elsajátításuk nem okoz számodra kihívást vagy megterhelést. A tananyagon haladva olyan érzésed lesz, hogy “ennél biztosan nehezebbnek kell lennie”. Nos, nem. Az emberi elme működésének csodája bármely új nyelv elsajátításának képessége, ha merjük bátran rábízni a munka dandárját, megfelelő pedagógiai megközelítést alkalmazva.

A Lord Nelson csomag kb. 20 órányi angol nyelvű videója olyan intenzív, értett angollal lát el, ami biztosítja az angolul való gondolkodás kialakulását, illetve mélyülését. 

Meddig jutsz el ezzel a tananyaggal?

A Lord Nelson csomag valósághű élethelyzeteken keresztül építi benned a magabiztosságot a nyelvi elemek használatában. Minden egyes kulcsgondolat egy részletesen körülírt és feltárt élethelyzetet tartalmaz.

A tananyag olyan, mint egy hatalmas szituációs csomag: ebből nem sterilen, direkt közlés formájában kapod a nyelvtant (ld. definíciók, hosszas magyarázatok), mint más, magyar nyelvű tananyagokban, hanem a Nyelvi gyakorlatok 5. szituációin és a Beszédfejlesztő Történetek 5. komplexebb történetein keresztül az angol nyelv egészét tapasztalod!

A csomag végére érve olyan nyelvi készségekkel leszel felvértezve – értés, beszéd, olvasás, írás -, amelyekkel a számodra még szükséges további nyelvtudást igen nagy sebességgel tudod megszerezni: tematikus (szakmai, érdeklődési körbe tartozó vagy vizsgacélú) szókincsedet vagy akár a hivatalos nyelvhasználathoz kapcsolódó ismereteidet bővíteni.

Konkrétan mire tudod használni a megszerzett tudást?

 • Az igeidők segítenek az adott cselekvés idejét kommunikálni, valamint 2 cselekvés egymáshoz való viszonyát szemléltetni. E nélkül a “konyhanyelv” szintjén mozogsz, ami nem baj, ha ez a célod. Azonban, a mindennapi életben sok félreértésre ad okot a nem megfelelő kommunikációs eszköz használata.
 • A szenvedő szerkezet keresztül-kasul átjárja az angol nyelvet, és – nem utolsó sorban – a hivatalos és szakmai nyelv “kötelező” formája. Szintén a cselekvésekhez van köze, így az igeidőkkel kéz a kézben jár.
 • A függőbeszéd – habár sok tanár szemellenzősen tekint a területre – nem csupán arra való, hogy elmondjuk, hogy “Johnny mit mondott”, hanem ezen a területen keresztül komplex rálátást kapsz arra, hogy hogyan kezeli az angol a múlt időt.
 • A feltételes móddal vágyaidat, bizonytalanságodat, a feltételeket és azok valószínűségét tudod kifejezni. Enélkül nem tudsz hipotetikusan beszélni dolgokról, ami pedig relatíve gyakori nyelvi jelenség a hétközapi kommunikációban is. 5 éves kislányom, például mindig ezzel boldogít: “Apa, mit csinálnál, ha arra kelnél, hogy egy pók fekszik a szemeden?” :D
 • A kötőszavak és logikai kötések segítenek egyrészt abban, hogy komplex mondatokban tudj kommunikálni, ugyanakkor ezek elsajátítása képessé tesz téged arra is, hogy ne csak mondatok, hanem akár bekezdések közötti logikai kapcsolatot is kifejezz. Enélkül a készség nélkül nem csak a beszéd korlátozott, de az írás is.
 • Komplex nyelvi szerkezetek kapcsán megtanulod, hogy hogyan és mikor tudsz súlyos, hosszú, összetett mondatokat egyetlen elegáns húzással lerövidíteni anélkül, hogy a mondandóból elvennél.

A listát végignézve, egyértelmű, hogy igen praktikus dolgokat fogsz tudni felszedni Lord Nelson tananyag-csomagunkból! Sőt, ha nyelvvizsga-terveid vannak (C1 felsőfok), ez a tananyag kötelező: nyelvileg rendbe tesz, innentől az angol nyelv extrém meglepetéseket már nem tartogat számodra.

És ha még nem hallottál ezekről a nyelvtani kategóriákról, azaz híjával vagy a szakzsargonnak?
Annál jobb! Nem a nyelvtani elnevezés tesz okosabbá, pláne nem jól beszélővé! Ha a D’Artagnan tanfolyam-csomagot (vagy akár csak a Beszédfejlesztő Történetek 4. tananyagot) elvégezted, Lord Nelson a te embered, aki segít a továbblépésben!

De miért hívjuk Lord Nelson-nak?

Nelson admirális: a brit hadászat egyik legnagyobb alakja. Az ő parancsnoksága alatt győzte le a brit flotta a francia flottát 1805-ben. A csata a napóleoni háború egyik legfontosabb tengeri ütközete volt, ami megóvta Nagy-Britanniát az invázótól. Nelson admirális szobra a londoni Trafalgar téren ennek állít emléket.

Nelson admirális karaktere (és a flotta) ennek a csomagnak a kompexitását szimbolizálja. A Lord Nelson csomag célja az, hogy a B2 szinten túljuttatva, nyelvileg elvigyen a C1 (felsőfok) szintre. A Lord Nelson gyakorlatain és beszédfejlesztő történetein keresztül megtanulod nagyon precízen, pontosan megfogalmazni gondolataidat. Ez a tananyag-csomag megalapozza a magas szintű íráshoz szükséges nyelvi készségeidet is.

FIGYELEM! A Lord Nelson tananyag-csomag nem egy “kiegészítő tananyag”!

Tananyagaink homlokegyenest más nyelvészeti filozófiát és módszereket követnek, mint a hagyományos tanfolyamok. Amíg ezeken az anyagokon dolgozol, nincs szükséged egyéb tanfolyamokra. Minden egyes tanulói szint komplett, önmagában álló tananyag. Ezek egymásra épülnek, így végigvezetnek a nyelvtanulás útján, akár a felsőfokig is, ha szükséges számodra, vagy ha a tanulói kedved annyira megerősödik.

Amennyiben erre az útra teszed a lábad és eldöntötted, hogy KÉSZSÉGEKET akarsz építeni, mert gyorsan akarsz előrelépni (és persze nem akarsz a tanulásban kiégni), akkor a tanulásod idején mindent félre kell tenned, ami visszaránthat a régi kerékvágásba, tehát a magyar nyelv nem lehet része a nyelvtanulásodnak! Ezt a feltételt tananyagaink biztosítják.

Pontosan mit tanulsz a Lord Nelson csomag tananyagaival?

Angol Nyelvi Gyakorlatok 5.

Angol Nyelvi Gyakorlatok 5. – részletesen

 • 28 nyelvi gyakorlat
 • 226 db élethelyzet
 • közel 100 videó
 • kb. 10 órányi videofelvétel
 • londoni hangfelvételek
 • angol magyarázatok minden egyes szituációhoz
 • minden nyelvi szerkezet megfelelő szituáció alapú kontextusba ágyazva

Az Angol Nyelvi gyakorlatok 5. tanfolyam során a következő nyelvi elemeket tudod mélyre gyakorolni kérdés-válasz gyakorlatokon keresztül:

1. Passive Voice (Szenvedő szerkezet)

 • Az alapok 1-3: jelen, múlt, have, continuous tenses
 • Will, can, may, must, could (have) 1-3
 • Személyek (by) 1-2
 • People say/suggest/agree stb.
 • Phrasal verbs 1-2

2. Reported speech (Függőbeszéd)

 • Az alapok 1-3
 • I wonder …
 • Can, may, will
 • Must

3. Conditionals (Feltételes mód)

 • What will you do if …
 • What would you do if …
 • What would you have done if …
 • Should
 • Had better
 • Had (inversion)
 • Would rather 1-2
 • If only/wish

A fenti tanfolyam elvégzésével a legközpontibb, haladó nyelvtani területeket helyre tudod tenni szóban – a kérdés-válasz gyakorlatokon keresztül – és írásban is! Mindezt 28 nap alatt!

Fontos! A beszédkészség nem tud magolással, nyelvtanozással fejlődni, sőt ezek az eljárások a beszédkészség ellenében dolgoznak: a reflexek hiánya miatt állandóan azon kell morfondíroznod, hogy mit és hogyan kellene mondanod! Helyette értelmes gyakorláson keresztül tudsz fejlődni. Ez a tanfolyam ebben segít neked.

Beszédfejlesztő Történetek 5.

Beszédfejlesztő Történetek 5. – részletesen

 • 14db 300-350 szavas angol történet
 • 70db videó és 70db audio gyakorlat
 • közel 70 órányi videofelvétel
 • angol magyarázatok minden egyes szituációhoz és történethez
 • több, mint 70db kötőszó és logikai kötést biztosító határozószó a gyakorlatokban
 • londoni hangfelvételek

A fenti tanfolyam elvégzésével átfogó tudásod lesz számos haladó nyelvi szerkezet tekintetében, amelyek, a gyakorlatoknak köszönhetően, kommunikációd aktív részévé válnak.

Fontos! A beszédkészség nem tud magolással, nyelvtanozással fejlődni, sőt ezek az eljárások a beszédkészség ellenében dolgoznak: a reflexek hiánya miatt állandóan azon kell morfondíroznod, hogy mit és hogyan kellene mondanod! Helyette értelmes gyakorláson keresztül tudsz fejlődni. Ez a tanfolyam ebben segít neked.

Neked való a Lord Nelson csomag? Ezt a döntést könnyen meghozhatod: nézd végig tananyag-mintáinkat és tapasztald meg a “100% angol, 0% magyar” nyelvtanulást!

Szóval, mi teszi egyedivé ezt a tanfolyamot?

Ez ma az egyetlen olyan online nyelvtanfolyam, amely a nyelvtant nem elméleti síkon taglalja. A beszédértésre épülő megközelítésnek köszönhetően a nyelvtani szerkezetek az értésen keresztül spontán, természetes módon válnak tudásod részévé anélkül, hogy azt állandóan sulykolni, időről időre újratanulni kellene.

Mások így csinálják:

 • listázzák a nyelvtani pontokat;
 • egyben szórják eléd a szerkezet használatának aspektusait;
 • táblázatban és képletekben magyaráznak;
 • magyarul magyarázzák végig az elméletet;
 • angol mondatokat csak a nyelvtani struktúra “illusztrálására” használnak;
 • gyakorlásképpen mondatokat íratnak, fordíttatnak, esetleg arra bátorítanak, hogy hozd létre saját mondataidat hangosan, akár bizonytalankodva is.

Ez az alacsony sikerrel kecsegtető eljárás (ld. mai nyelvtanulók tömegét).

 Mi így csináljuk:

Az Angol Nyelvi Gyakorlatok 5-ben:

 • a nyelvi szerkezetnek egyetlen aspektusát sok-sok szituáción keresztül mutatjuk meg, hogy az értésed mély legyen;
 • a szituációk és egyéb magyarázatok angolul történnek, hogy ráhangolódj az angol értésre, és ne kavarjon be a magyar nyelv;
 • az elsajátítandó szerkezetet szituációk tömegén keresztül illusztráljuk, míg eljutunk addig a pontig, ahol Te válaszolsz kérdésekre, immár spontán, magától értetődő módon használva a megismert nyelvi elemet;
 • amikor idáig jutottál, egy újabb aspektust járunk körül hasonlóképp.

A Beszédfejlesztő Történetek 5-ben:

 • még tágabb környezetben, még természetesebb módon látod, hogyan működnek a nyelvi szerkezetek;
 • a történeteket egyszerű mondatokra bontjuk, majd többféle módon, komplex mondatokat alkotva újraéptjük
 • mindezt Te is, szóban meg tudod csinálni és ellenőrizni is tudod magad, azonnal;
 • írásban tudod pluszban rögzíteni a tanultakat.

Ez a tananyag 3 hónap alatt képes felépíteni olyan nyelvi kompetenciákat, amelyek a felsőfokhoz elengedhetetlenek! 

Hogyan tudjuk ezt biztosítani?

Egyszerűen az angol tanulást úgy kezeljük, ahogy kell: nem tantárgyként fogjuk fel, hanem készségtárgyként. Előbbi esetben a központban a tantárgy áll, utóbbiban az ember és a tanulás természetes folyamatai, ahol az legfontosabb cél az elsajátítás.

Ettől függetlenül munkát kell beletenned, de nem kell megszakadnod!

Dolgoznod kell az anyaggal, hiszen hangos gyakorlatokat tartalmaz: kb. 60 órányi munkád lesz benne, de ezt 3 hónap alatt kényelmesen végig tudod csinálni. Mindössze koncentrált figyelemmel kell jelen lenned: nézni a tananyag videóit és elvégezni a hangos záró gyakorlatokat.

Nincs komplikáció: a leckékben fentről lefelé kell haladnod az oldalon. Nincs magolás, nincs “vonulj el és folytasd, ha már megtanultad” típusú utasítás, nincs darabokra szabdalt nyelv, kesze-kusza modulrendszer. Nálunk minden egyben van tartva, minden egyes lecke minden területen fejleszt!

És ha nincs napi 30-40 perced? Nem probléma, ez nem ok arra, hogy kimaradj!
A kapcsolódó kézikönyvben részletes útmutatást adunk többek között arra is, hogy hogyan tudod a tananyagot hozzáigazítani a kevesebb ráfordítható időhöz.

Ha csak 20 percet tudsz odatenni a tanulásra, az mindössze annyit jelent, hogy nem 3 hónap alatt, hanem 6 hónap alatt válsz magabiztossá ezekben a haladó nyelvi elemekben. Még mindig jobb így, mintha futnád a köreidet éveken át és kiégnél a nem hatékony nyelvtanulásban.

Lord Nelson angol videós oktatócsomag

Lássuk az ajánlatot:

Menj biztosra! Tedd a kosárba a Beszédfejlesztő Történetek 4. anyagot is,

és azonnali, 3500Ft kedvezményt adunk!

A Lord Nelson csomag és a Beszédfejlesztő Történet 4. tananyag (a D’Artagnan csomagból) egy abszolút nyerő kombináció, mivel a Történetek 4. és 5. tananyagok egymás kiegészítői.

A Beszédfejlesztő Történetek 4. tananyag 12db története gyakorlatilag megduplázza a komplex nyelvi szerkezetek gyakorlási lehetőségét, ezzel nem csak komolyan megdolgoztat, de minden esetleges hiányosságot megszűntet. A nyelvet egyszerűen reflexből tudod használni. Innen a Lord Nelson már gyerekjáték.

Érdekel? Tedd ezt is a kosárba a Lord Nelson mellé, és a pénztárnál 16000Ft helyett 12500Ft-ért tudod megvásárolni! (Az All-inclusive ajánlatban ez a tananyag is benne van!)

* A Beszédfejlesztő Történetek 4. tananyag a D’Artagnan csomag része. 16000Ft helyett 12500Ft-ért tudod a kosárba tenni.

Kérdések és válaszok …

Gyakran Ismételt Kérdések

 • Letölthetők a videók? Nem. A videók a Vimeo oldaláról töltődnek be, a letöltés nem engedélyezett, a megtekintésükhöz internet-kapcsolat szükséges.
 • Mobil eszközön keresztül is tanulható a tananyag? Igen, erről a Vimeo gondoskodik. Ha a videók a lassabb interenet-kacsolat miatt akadoznak, a jobb alsó sarokban található HD kapcsolóra kattints – ez megoldja a problémát.
 • A tananyag mely része tölthető le? Az mp3 fájlok és a pdf dokumentumok.
 • Hány gépről léphetek be az oldalra? Egy időben egy gépről. A rendszer védelme bekapcsol egyidejű belépéskor. A felhasználói szabályzat szerint a felhasználási jogkör háztartásra szól.
 • Milyen hosszan férhetek hozzá a tananyaghoz? Ennek a tananyag csomagnak nincs hozzáférési korlátja.
 • Hogyan tudok fizetni? Megrendelés után egy email-ben küldjük a bankszámla adatokat, így személyesen egy bankfiókban vagy átutalással is rendezheted a befizetést. A bank minket sms-ben értesít a befizetésről, így a lehető leghamarabb tudjuk élesíteni a tanfolyamot. Ez 24 órán belül megtörténik. PayPal-on keresztül is tudsz fizetni, akár bankkártyával is. Ebben az esetben szintén manuálisan élesítjük a tanfolyamot, ezért a fenti időre szükségünk lehet. Az általad preferált fizetési módot a megrendeléskor ki tudod választani.
 • Hány éves kortól ajánlott? Kb. 12 éves kortól jól használhatók az oldalon található tananyagaim. 
 • Kell kiegészítő tananyag e mellé a tanfolyam mellé? Minden tanfolyamunk önállóan használható, teljes értékű tanfolyamok. A tanulás intenzitása és mélysége miatt azonban értéke és hatása sokszorosan meghaladja a magyar alapokon működő tanfolyamokét.
 • Iskolai tanórák mellet ajánlott ezt a tanfolyamot is végezni? Abszolút! Végre angol nyelven tanulhatsz! :) Az iskolát sajnos nem lehet kikerülni, azonban a tanfolyamhoz csatolt kézikönyv és az ott leírt módszertan szerint kell eljárnod. Akkor hamar az osztály élén találod magad.
 • Van írásos feladat? Igen, minden tananyaghoz készítettünk munkalapot. Ennek használatával kapcsolatban szintén adok módszertani ajánlásokat.
 • Van pénz visszafizetési garancia? Nincs, viszont kipróbálhatod a tanfolyamainkat. Így belekóstolhatsz az angol nyelven történő angol tanulásba, illetve lesz egy rálátásod arra, hogy milyen minőségű tananyagot kapsz a befizetésedért.
 • Kapok élő segítséget? A tanfolyamhoz jár egy részletes módszertani útmutató, de természetesen a Kapcsolat menüpontban megtalálható elérhetőségeken keresztül kapcsolatba léphetsz velünk.
 • Lesz folytatása a tanfolyamnak? Igen, mindenképp.