Mi történne akkor, ha egy ház építésekor az alap és a falak megépítése után megcsinálnánk a belső burkolásokat. Minden csilli-villi lenne, minden szuperálna, beköltöznénk, majd ezután  – tél közeledtével – kivárnánk egy évet, hogy azután feltegyük a tetőt.

Abszurd ötlet, igaz? Ahogyan a házépítésnek megvannak a lépései, mielőtt a házat késznek nyilvánítjuk, úgy az értésnek is megvannak a feltételei, amik nélkül nem tud létrejönni…

Mi az értés?

Az értés az a készség, amelynek segítségével képesek vagyunk tényeket és gondolatokat összehasonlítani, egybeszervezni, átalakítani, értelmezni, leírni, saját szavakkal visszaadni.

A fenti definíció mutatja, hogy az értés igen mély intellektuális folyamat eredménye illetve mély intellektuális tevékenységből fakad. Az angol nyelv tanulása során minimálisan ezt a szintet szeretnénk elérni. Bizonyos, ma használt módszerekkel ez nem érhető el: magolással, gondolkodás nélküli memorizálással, felszínes tanulással stb.

Az értés szintjére azonban valahonnan érkezünk.

Hogyan jön létre az értés a nyelvtanulás folyamán?

Benjamin Bloom 1956-ban kidolgozott egy rendszert 6 szinten, ami a tanulás szintjeit mutatja be. Ennek legalsó szintje az tudás (ismeret), majd a következő a megértés (felfogás, értelmezés). A maradék 4 szinttel itt nem foglalkoznék.

Bloom az ismeretet alapvetően meglévő feltételként kezelte, azonban ez a nyelvtanulás (és sok esetben bármilyen más tantárgy) esetében hiányzik, mivel maga a nyelv nem áll rendelkezésünkre. A magyarországi nyelvoktatás a hidat az első szintre a magyar nyelvben látja biztosítva: fordítsuk le a szöveget, és megvan az első szint, azaz az ismeret. Itt azonban mindjárt gellert kap a tanulás.

A nyelvtanulás során elsősorban magát a nyelvet szeretnénk megtanulni, nem pedig azon keresztül bármi mást. Ha a célunk az, hogy egy szövegből információt gyűjtsünk ki (pl. egy prezentációhoz), akkor a fordítás eszköz lehet, itt nem cél a nyelv tanulása. A nyelv megtanulásához azonban nem eszköz a fordítás – mivel készségeket nem fejleszt.

Ha nincs ismeret, hogyan építjük fel az értést ?

Ahhoz, hogy egy kezdő tanuló – vagy éppen valódi készségekkel nem rendelkező haladó tanuló – képes legyen az értés szintjéig elérni, meg kell értenünk, mi van az ismeret szintje alatt. A jó nyelvtanár megérti, hogy a tanuló kezében a nyelv, mint eszköz nem létezik. Ehhez neki kell hozzásegítenie a tanulót úgy, hogy a megfelelő készségeket fejleszti.

Simonfalvi László (az ILS Group alapítója és tanárképzője) a következő elemekkel egészített ki Bloom rendszerét:

Egy kezdő tanuló számára az angol nyelv intellektuális zaj. A legalsó szint tehát a zaj. Nincs információ, nincs semmi, amit megérthetnénk. A tanuló innen indul. Innen néhány elem megértésével a tanuló képes a zajból adatokat kinyerni. Sokan vannak, akik egy zeneszámból kihallanak szavakat. Ezek az adatok. Az adatokat nyelvi struktúrákba rendezve komplett gondolatokat tudunk  kifejezni. Ez az információ. Az információ már egy olyan adatmennyiség, amit képesek vagyunk kezelni.

Lássunk egy példát! Egz magyart nem ismerő embernek az a szó, hogy “alma”, semmit nem mond, számára a hangsor ‘zaj’. Ha azonban mutatok neki egy képet vagy egy almát, képes a szót összekötni a dologgal magával. Ekkor számára az ‘alma’ adattá vált.

Azonban mit közlünk ezzel? Valójában nem sok mindent. Ez pusztán adat, amit fel tudok használni valódi, komplexebb információ közlésére: “Szeretem az almát.” Ha ezt gesztikulációval, mimikával megtámasztom, létrejön az információ: alanyunk nem csak az adatot érti (alma), hanem kapott egy komplex, önmagában is komplett információt. Ezzel eljutottunk Bloom első szintjére.

Egy angolul tanító tanár ezt az utat járja be minden egyes alkalommal, amikor új dolgot tanít: a zajból adatot, az adatból információt kreálunk, amit aztán strukturált, jól megtervezett gyakorlatokon keresztül rögzítünk.

Hogyan lehet felgyorsítani ezeket a folyamatokat?

Az angol nyelvtanulás folyamata elsősorban készségek kialakításáról szól. Ezek kialakulásához az angol nyelvvel való kontaktusra van szükségünk. Ha egy tanuló elegendő időt tölt egy nyelvvel (órán és azon kívül is), akkor ezek a készségek gyorsan fejlődnek.

Azonban minden ember más.

Lehet tudni, mikor fog valaki elérkezni az értésig?

Sokan azt gondolják még ma is, hogy igen. A szintekre osztott tanfolyamok ezt sugallják: 550 óra és középfokú szinten vagy. 120 óra és alapfokú szinten vagy stb. Ezek a szintek azonban csak azt mutatják, hogy a beléjük illesztett tananyag milyen szintet képvisel, illetve, hogy általában hány óra alatt megy le egy ilyen tanfolyam. Az azonban ismert tény, hogy nem mindenki jut el ugyanarra a szintre adott idő alatt.

A megértés szintje (ld. fent) viszonylag magas szintű tanulási folyamat eredménye. Mivel minden ember más, ezért másként, más útvonalon, akár más időpontban jut el egy adott pontra.

Hadd adjak erre egy példát:

Vegyük példaként a múlt időt. Amikor bevezetjük és elkezdjük megtanulni a múlt időt, mindenki képes ezt gyorsan megérteni. Az információ tehát adott. Azután dolgozni kezdünk vele. Valakinek nagyon hamar automatizmussá válik a nyelvi struktúra, valaki azonban hosszabb időn át gyűri. Ez azonban nem akadály, mert az órán mindig jelen van a múlt idő: beszédben, olvasmányokban, gyakorlatokban. A tanuló tehát a saját tanulási útvonalán tanulja meg ezt a nyelvi elemet (a sok ismétlődésnek köszönhetően), nem pedig a tanár direkt, (unalomig) ismétlődő újraoktatásán keresztül. Ez csakis egy angol nyelvű órán valósulhat meg így.

A megértés ideje tehát nem előre megjósolható. Az vagy van vagy nincs, és akkor még várunk rá. Nem passzívan, hanem tovább dolgozva. Amikor megjön: az a siker. A tanuló számára ünnep, nem kevésbé a tanár számára.

Az értést nem lehet siettetni vagy kézbe adni

Az értéshez elérkezünk, ahogyan a házépítés esetében is: első az alap, azután a fal, majd a tető. A ház csak ez után lehet csilli-villi és teljesen kész.

Angol tanulás online

Tudtad? A nyelvi készségek (vagy bármilyen készség) kialakulásának alapja az, hogy agyunk a lehető legtöbb impulzust kapja. Minél intenzívebb ez az impulzus, annál gyorsabbá és spontánabbá válik a reakciónk. A nyelvi készség éppen erről szól: a sebességről.

Mire van tehát szükséged? Ha számodra az angol tanulás online vonzó, videós tananyagaim számodra megoldást jelentenek: nem kell többet anyagok után kutatni. Példaként: Minden nyelvi gyakorlat- beszédfejlesztő történetek tananyag-kombináció kb. 1500 kérdés/válasz gyakorlattal teszi aktívvá a kulcs nyelvi elemeket.

Építs villámgyors készségeket izgalmas anyagokkal! Minden tananyagom kipróbálható. A teljes tananyag paletta itt található: komplett angol tananyagok.