2 tanév alatt, 2×136 órában B2, majd C1 nyelvvizsga – magolás és magyar nélkül

Hadd mutassam be Zsolt történetét. Egy általa kitöltött kérdőív mentén haladok, néha tőle idézek, néha kommentelem a gondolatait. És hogy megmutassam, hogy nem elszigetelt sikerről beszélünk, a következő bejegyzésben Ágnes történetét is bemutatom (aki történetesen Zsolt unokatesója).

Akkor vágjunk bele!

“2013 nyarán kezdtem angolul tanulni. Amit tudtam, az angol nyelvű, de magyar feliratos filmekből, sorozatokból ragadt rám.”

Zsolt tehát nem vett részt formális angol oktatásban, soha nem “tanulta” a nyelvet. Ennek megvan az az előnye, hogy nem vitték el egy magyarul gondolkodás irányába. Igaz, a filmeket magyar felirattal nézte, ami nem a legjobb megoldás, de valószínűleg a tudásvágy és a filmek élvezetéből fakadó öröm adott egy alapot. Zsolt tehát nem teljesen kezdőként indult, de egy alapfokú vizsgát nem tudott volna letenni. Újrakezdőként, sok “hiányossággal” érkezett tehát egy 4 fős csoportos skype tanfolyamra.

“Kezdettől fogva a célom az volt, hogy olyan szinten tanuljak meg angolul, amelyen nem okoz különösebb nehézséget egy regény elolvasása, film, sorozat megértése valamint társalgás folytatása. Mivel jelenleg a környezetemben nincs szükség a nyelv használatára, elsősorban az előbbi, inkább hobbi célok domináltak, de egyfajta biztosítékként is tekintek rá, ha esetleg szükség lesz rá a későbbiekben.”

A motiváció – ha nem is életbevágó módon – de megvolt tehát. Az ilyen jellegű motivációkat nagyon könnyen le lehet törni. Ebben nagyon jó a magyar nyelvoktatási közösség: aki kitartóan járt nyelvtanfolyamokra, tapasztalta a mérhetetlen mennyiségű lemorzsolódást. Jelentem: ez nem a tanuló hibája, hanem a módszerek örömöt kioltó tulajdonsága.

“Mivel korábban sohasem beszéltem egy szót sem angolul, a skype-os csoportban tartott órák miatt – amelyek az első perctől kizárólag angolul folytak – eléggé megrettentem. A kezdeti stresszes időszak után kezdett természetessé válni és egy évvel később a középfokú vizsgán, majd újabb egy évvel később a felsőfokú nyelvvizsgán ez a vizsgarész sikerült a legjobban és tűnt inkább egy átlagos nyelvórának, mint vizsgának.”

A módszeren túl a stressz csökkentése kulcsfontosságú. Ezért is lehet sikeres egy online videós tanfolyam. A stressz “érzelmi szűrőként” működik: minél frusztráltabb egy tanuló, annál kevesebb dolgot képes befogadni. Ezt megértve könnyen belátható, mi az oka a sikertelen nyelvtanulásnak: a tanulók tele vannak dühvel magukkal szemben, a tananyaggal szemben, a tanárral szemben, az angollal szemben. 

“Tetszett a csoport nem totális homogenitása. Volt aki magasabb szinten volt és volt, aki alacsonyabban, mégis együtt tudtunk dolgozni ugyanazon az anyagon.”

Mostanában egyre több tanártól hallom, hogy nem a legjobb módja a tanulásnak az, hogy a tanulók egymást hallgatják. Ez nonszensz (“total rubbish”) gondolat. Ha ugyanis a körülmények adottak – angol nyelvű tanterem, segítő légkör, nyitott gondolkodás -, akkor ez megsokszorozza a kommunikációs lehetőségeket. Pl.: a tanár kérhet tanulókat arra, hogy magyarázzanak el valamit a csoportnak; vagy a tanulók a tantermen kívüli angolozásaikból “behoznak” új dolgokat, ami spontán ráragad a többire. És még sorolhatnám. Ehhez persze alapként adott a fenti légkör és körülmény.

“Soha, az elmúlt két évben nem szótáraztunk, Olivér mindent elmagyarázott, végső esetben egy képre mutató link mindent megoldott.”

Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy sokan ígérik a 100% angol tanulást, de a valóságban ez nem 100%. A nyelvtant, a szavakat magyarul magyarázzák legtöbb esetben. Ezzel éppen azt a tréninget veszik el a tanulótól, ami a nyelvi készségeket fejlesztené: a gyors, kontextusbeli értést és automatikus reagálást. Ezt soha ne áldozd fel :) 

“A házi feladatok, esszék, levélírások megosztott google docs-ban történő megbeszélése, javítása teljesen új élmény volt számomra.”

Igen, egy írott anyag közös javítás is része lehet egy tanfolyamnak. Vannak tanulók, akik ennek örülnek. A csoportnak is jó, mert azon felül, hogy egy témát újra megvitatunk, a hibákból tanulunk. Ja, és persze a tanár nem szakad bele az otthoni javításokba :)  

“Különösen motiváló, hogy sohasem tanultunk témaköröket, nyelvtani szabályokat.  Az órák gerincét érdekes olvasmányok és az abban megjelenő szókincs és nyelvtani elemek jelentették, majd az e köré épülő gyakorló feladatok mélyítették, vésték be a tudást.”

A kulcsszó megint csak az “érdekes”. Vagy “érdekesen felvezetett”, “érdeklődést felkeltett”. A nyelvtan szintén ebbe a körbe tartozik. Azok, akik nem látnak bele ebbe a tanulásba, gyakran felvetik azt, hogy a nyelvtan ismeretével választékosabban tudnak beszélni a tanulók. A mi tanulóink – így Zsolt is – abszolút tisztában van az angol nyelvtannal. A különbség annyi, hogy amikor mi nyelvtant tanulunk, azt először is angolul tanuljuk. Számunkra a nyelvtan egy témakör: egy érdekes terület, ami okot ad arra, hogy beszélgessünk és felfedezzünk. Ezzel a tudással volt képes Zsolt például fölényesen megírni felsőfokon egy komoly esszét. Az angol nyelvtan azonban nem állhat a nyelvtanulás útjába: nyelvészet és nyelvtani analízis nélkül egy tanuló képes a nyelvet nagyon magas szinten elsajátítani. De ha már haladók együtt vagyunk, miért ne beszélgethetnénk róla? :)

“A házi feladatok elkészítésén kívül angol nyelvi környezet megteremtésével tovább mélyíthetőek az órákon szerzett ismeretek. Személy szerint nagyon hasznosnak és egyúttal élvezetesnek tartom angol nyelvű sorozatok, filmek nézését, könyvek olvasását.”

Igen, a nyelvtanulás esetében a kulcs maga a nyelv – érthető, értett módon adagolni magunknak lehetőleg élvezetes formában.

Zsolt ezt az alapelvet jól alkalmazta. 136 csoportos tanóra után júniusban letette a középfokú nyelvvizsgát. Egy nyár eltelte után szeptembertől újabb 136 órát tanult, majd szintén nyáron nekiment a felsőfoknak (C1) és azt is megcsinálta.

És a legmegdöbbentőbb az egész dologban?

Egyik nyelvtanfolyam sem szólt nyelvvizsga-felkészítésről! :) A nyelv elsajátítása ezt tudja: nem csak a mindennapi életben, hanem mérhető rendszerben is megállják a tanulók a helyüket emelt fővel, magabiztosan.

Angol tanulás otthon

A nyelvtanulás tehát nem a szavakról, a nyelvtanról vagy a tananyagról szól. A nyelvtanulás arról szól, hogy fel tudsz-e építeni nyelvi készségeket vagy sem.

A mai módszerek nagy része sajnos a nyelvtanról, a szókincsről, a tananyagról szól, nem az emberről és a nyelvi készségekről. A mai tanfolyamok a tananyagot sulykolják ahelyett, hogy a tananyagot eszköznek tekintenék, amelyekkel készségeket építenek.

Mi 2002-ben szakítottunk a tananyag-központú oktatással és emberközpontúvá tettük azt. Ennek mentén születtek meg angol videós tananyagaink is. A cél a nyelvi készségeid dinamikus fejlesztése.

Nézz körül a tananyagaink között itt: https://beszeljangolul.com/komplett-tananyagok/