Olivér válasza: Meglátásunk szerint a nyelvtanulás a készségek fejlesztéséről szól. A beszédkészség nem abból fejlődik, hogy szavakat, kifejezéseket, mondatokat, párbeszédeket memorizálunk és ebből táplálkozva beszélni kezdünk. Azok a tanulók, akik ezen a szinten működnek, egy éles helyzetben szembesülnek azzal a ténnyel, hogy vajmi keveset tudnak hasznosítani ezekből az ismeretekből. A beszédkészség egy másik készségből táplálkozik, ez pedig a hallás utáni értés készsége. A hallás utáni értés készségének megléte ezt jelenti: a tanuló képes érteni anélkül, hogy fordítana, képes ráhangolódni a beszélő akcentusára, képes érteni a kontextuson keresztül akkor is, ha ismeretlen szavak is vannak a másik beszédében. Ahhoz, hogy a tanuló ezt a szintet elérje, sok-sok élvezetes, érthető angol kell, ami folyamatosan tolja őt előre. Ebből tud ez a kulcskészség kialakulni. Míg a kérdésben megfogalmazott eljárás unalmas, lélekölő és alacsony hatékonyságú, addig ez utóbbi tanulási mód szórakoztató, élvezetes és kódolva van benne a siker, ráadásul a nyelvtanuló a hagyományos eljárásokba ölt idő töredéke alatt (fele sőt akár harmad idő alatt) jut el egy adott szintig. Hatékony tehát a szavak, kifejezések, mondatok, párbeszédek memorizálása? Nem. Évtizedek óta alkalmazott eljárás, nincs benne semi újdonság, legfeljebb a technológia változott meg. Van jobb módja a szókincs fejlesztésnek, sokkal-sokkal jobb módja.


Eszter válasza: Nem, ez nem így működik. A kifejezések és párbeszédek célzott megtanulása népszerű manapság (és nyelvtanulási szempontból látszólag hatásosabb is, mintha különálló szavakat magolnánk). Az ilyen fajta differenciálásnak még sincs valódi haszna, hiszen mindhárom esetben ugyanazt tesszük: tudatos memorizálással próbáljuk az angolt a fejünkbe ültetni. Hatékonyság szempontjából ugyanakkor teljesen mindegy, hogy szavakról vagy kifejezésekről van-e szó: maga a tudatos, célzott memorizálás, mint tanulási eszköz az, annyira alacsony hatásfokkal bír, hogy nem igazán érdemes használni. Felesleges dolog erőfeszítéseket tenni akár szavak, akár kifejezések, akár párbeszédek tudatos megtanulására. Amellett, hogy a memorizálás túl sok időt és energiát emészt fel, ezzel a tanulási eszközzel csak a rövid távú memóriáig juthatunk. Ez pedig azt jelenti, hogy valójában továbbra sincs végérvényesen megoldva a szókincsfejlesztés kérdése, ráadásul a felejtés miatti folytonos újratanulás következtében a memorizálás örömöt sem sokat nyújt – ami a sikeres tanulás egyik legfontosabb összetevője lenne. Memorizálás helyett valódi megoldást a nyelvtanulásban a magyar fordítástól és magyar nyelven elhangzó magyarázatoktól teljesen mentes angol nyelvi környezet megteremtése jelent. A magyar nyelvhasználat kiiktatásával és értett angol közlések biztosításával a tanuló minimális erőfeszítéssel képes a szókincsét tartósan növelni a számára fontos szókincs természetes ismétlődése miatt.

Angol tanulás online

Ne memorizálj szavakat – vagy kifejezéseket, mondatokat, párbeszédeket, szövegeket. Drasztikus kijelentésnek hathat, hiszen akkor hogyan lesz szókincsed? Nos, a szókincs spontán fejlődik, anélkül, hogy erőfeszítéseket tennél, ha megvan ennek a feltétele.  Sokan egyet értenek abban, hogy legjobban angol környezetben lehet fejlődni. Ez féligazság, de koncentráljunk az igaz felére: mi lenne, ha megteremthetnénk az “angol nyelvi környezetet”: egy olyan környezetet, amiben egyetlen célod van, hogy érts és ebből felszedd a nyelvet. Mi ezt megteremtettük. Megteremtettük a tanfolyamtermeinkben és azon kívül is. A beszeljangolul.com oldalon megtapasztalhatod, milyen a hatékony online angol tanulás. Tanár nélkül, otthonról tudsz angolt tanulni erőlködés, magolás, memorizálás nélkül. És a legjobb: a tananyagainkat ki is próbálhatod. A teljes tananyag paletta itt található: komplett angol tananyagok.