“Gyerekkorban kell elkezdeni az angol tanulást.” “Egy gyerek könnyebben tanul meg angolul, ha elég korán kezdi.” “Úgy kell tanulni a nyelvet, mint gyerekkorban.” “Felnőtt fejjel szinte lehetetlen elsajátítani egy nyelvet.”

Annyit hallottuk ezeket a mondatokat, hogy automatikusan bólogatunk. Pedig aki tanított már kicsiket (4-5 évesekre gondolok) és nem annyira kicsiket (6-9 éveseket), az tudhatja, hogy a fenti állítások nagyon általánosítanak. Olyannyira, hogy a kicsikkel foglalkozóknak az az érzése támad, a fenti kijelentéseket tevőknek nem sok tapasztalatuk van ezzel a korosztállyal.

A KOR ÖNMAGÁBAN MEGHATÁROZÓJA A NYELV ELSAJÁTÍTÁSÁNAK?

Stephen Krashen nyelvészprofesszor Principles and Practice c. munkájában 3 dologra mutat rá:

1. A felnőttek gyorsabban haladnak a nyelvtanulás kezdeti szakaszában, mint a gyerekek.
2. Az idősebb gyerekek gyorsabban sajátítanak el egy nyelvet, mint a fiatalabb társaik.
3. Azok a gyerekek, akik természetes módon vannak kitéve egy nyelvnek, általában magasabb nyelvi szintre tudnak jutni, mint felnőtt korban kezdő társaik

A nyelvi elsajátítás kulcsa tehát nem az életkor.

Számszerűen …

Saját tapasztalataim és mások tapasztalatai is alátámasztják, hogy egy tinédzser vagy felnőtt sokkal gyorsabban képes elsajátítani a nyelv egyes elemeit és kreatívan felhasználni azokat a továbblépésben. Összehasonlításul: amit egy vegyes korosztályú csoport (11-64 éves kezdők) 20 óra alatt mélyen elsajátított, az 6-8 évesek számára akár 60-80 órába is beletelik.

Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek gondolkodása más, mint a felnőtteké, így bukásra van ítélve minden olyan módszer, amit felnőtteknél alkalmazhatunk. Ugyanakkor a gyerekek esetében alkalmazott módszerek sem tudnak működni felnőttek esetében – ezért sem állja meg a helyét az a kijelentés, hogy “mindenkinek úgy kellene nyelvet tanulnia, ahogy gyerekkorban tettük”. Arról nem kívánok itt írni, hogy azok, akik ezt mondják, általában rövidesen megkínálnak egy angol-magyar szólistával …

HOL VAN AZ ÉLETKORI VÁLASZTÓ GYEREK ÉS FELNŐTT KÖZÖTT?

A gyerekek gondolkodása valahol pubertás kor környékén megváltozik. Ez ma 11 éves kor körül van.

Miért fontos vízválasztó a pubertás kor?

A pubertás kor környékén egy nagyon fontos változás megy végbe az gondolkodási folyamatokban: 9–12 éves kor között felbomlanak azok a korábban bevált, jól használható agyi kapcsolatok, amelyek megelőzőleg jól működtek. Az agy ebben a korban „kiüríti” magát, előkészítve a terepet a fejlettebb gondolkodást lehetővé tevő agyi kapcsolatok alakulásának, ami nem más, mint a logikus gondolkodás.

Ez a kognitív fejlődés része, azaz a gyerek reflexek és ösztönök helyett logikusan gondolkodóvá kezd válni. Innentől a körülötte történő dolgokat próbálja megérteni, logikával megközelíteni – ugyanígy a nyelvet is.

Hogyan jelent előnyt a logikus gondolkodás?

Nos, egy tinédzser/felnőtt tanuló a logikusabb gondolkodásnak köszönhetően gyorsabban felismer összefüggéseket, ismétlődő mintákat a nyelvben. Ezen kívül ők könnyedén fel tudják használni az életből szerzett élményeiket, tapasztalataikat a nyelvtanulás során, ami gyorsabb értést eredményez.

Megfigyelések alátámasztják, hogy a kulcs tehát nem az életkor, hanem az érthető bemenet, azaz hallás és olvasás során minél több érthető angollal kapcsolatba kerülni – magyar fordítás nélkül -,valamint a gyenge érzelmi filter, amiről a 7. részben részletesen írtam már. (Erről röviden: a negatív érzelmek – düh, harag, frusztráltság, stressz – közvetlen hatással vannak az érthető bemenet minőségére és mennyiségére, ami egy nyelv elsajátításának az alapja.)

Egy gyermeknél ideális esetben a stressz szint közel nulla (ha nem így van, akkor menekítsd ki gyerekedet abból a környezetből). Pubertás korban azonban ez – többek között hormonális hatások miatt – megnövekedik.

Tinédzserek esetében a logikus gondolkodás segíti a gyorsabb tanulást és elsajátítást, ugyanakkor a stressz-szint növekedése hátráltatja azt. A feladat tehát a negatív érzelmek csökkentése, hogy maximálhassuk az érthető bemenet mennyiségét.

Felnőtteknél ugyanez a helyzet. Mivel az agy képessége arra, hogy egy nyelvet elsajátítsunk életünk végéig megmarad, a feladat kettős: maximalizálni a nyelvvel való kapcsolatot és csökkenteni a negatív érzelmeket – illetve növelni az öröm faktort. Az esetek legnagyobb többségében a negatív érzelmek akadályozzák meg a felnőtt tanulót abban, hogy azt a hiányzó pár centit megtegye.

MEDDIG JUTHAT EL AZ, AKI FELNŐTT KORBAN KEZDI EL A NYELVET TANULNI?

Feljebb említettem, hogy azok, akik fiatal gyerek korban kapcsolatba kerülnek a nyelvvel, összességben messzebbre jutnak, mint azok, akik tinédzser- ill. felnőttkorban kezdenek neki. Mire számíthat tehát egy felnőtt tanuló?

Ha a fent említett feltételeket (megnövelt bemenet és alacsony stressz) meg tudjuk valósítani, egy felnőtt képes olyan nyelvi kompetenciákat megszerezni, amelyeket anyanyelvinek mondhatunk. Azt gondolom, ez a szint a legtöbbünk számára elfogadható. :) Ennek fényében azonban felmerül a gyerekkori angol oktatás szükségessége …

Szükséges-e a gyerekkori a nyelvtanítás?

Kicsit másképp hadd fogalmazzam meg a választ. Amire nincs szüksége egy gyereknek: stressz, logikus gondolkodást erőltető tanulás, kikérdezés, tesztelés, megszólalás erőltetése. Amire feltétlen szüksége van: természetesség, sok-sok érthető közlés, öröm, felszabadultság, elfogadás.

Én magam nem vagyok a gyerekkori formális angol tanítás híve, hiszen a fenti filozófiával és módszertannal az angol nyelv igen magas szinten elsajátítható néhány év alatt, amikor a kognitív fejlődés már előrehaladott.

Ezzel együtt nem mondom azt, hogy rossz a gyerekkori angol tanulás, de a szülőknek körültekintőnek kell lenniük, kire bízzák gyermeküket. A gyermekek nyelvhez való hozzáállása és végeredményben nyelvtudásuk jövője függ tőle: a gyerekkori tapasztalatok az érzelmi szűrő erősségét meghatározzák – ezért fontos a pozitív élmény.

2015, EZ VAGYOK ÉN

2015: 6 gyermekem van, 0-13 év közöttiek. Ezen felül vegyes korosztályú csoportokkal dolgozom (11-70 éves tanulók) és egy általános iskolában 6-12 éveseknek tanítom az angolt, összesen 7 osztályban. A fent leírtakat naponta tapasztalom, és tudom: mindenki képes az angolt elsajátítani, aki megfelelő feltételekkel tanulja azt: csak sok-sok angol és elfogadó-támogató környezet kell, semmi több.

 

 

Online Angol Tanulás Otthon

És persze a feltételek az otthoni angol tanulás esetében is igazak: ki kell tenned a lehető legtöbb érthető angolnak ahhoz, hogy elsajátíthasd az angol nyelvet. Csak az elsajátított tudás szolgálja a folyékony beszédet, ne fuss felesleges köröket (szómagolás, a nyelvtan tudományos oldalának elemzése kontra-produktív, azaz a célod ellen dolgozik).

Az angol tanulás otthon biztosíthatja számodra az alacsony stressz szintet, a tananyagaim pedig garantáltan ellátnak mennyiségi érthető bemenettel – nincs magolás, nincs nyelvtanozás.  

Válassz online angol nyelvtanfolyamaim közül, próbáld ki őket és vágj bele a angol tanulásába!