“Kezdők esetében szükségszerű elmagyarázni az angol nyelvtan egyes formáit, hogy a tanuló mielőbb képes legyen mondatokat alkotni. Ennek hiányában egy csomó időt veszítünk azzal, hogy próbáljuk megértetni velük azt, amit azonnal képes megérteni egy definíció/magyarázat segítségével.” – szól az érv.

A tanárok szeretik ezt a megközelítést, mert egy könnyűnek látszó eszközt ad a kezükbe egy nyelvi pont megértésének biztosítására. Nélküle egyenesen elképzelhetetlen, hogy olyanokat oktassanak, akik nem értik még meg az egynyelvű angol magyarázatokat. Ráadásul kezdőknél még indokoltnak is tűnik a magyar bevonása a nyelvtanulásba. Az érvelés megengedően úgy hangzik, hogy később úgyis gond nélkül lehet kizárólag angolos tanulásra váltani. Ez azonban korántsem működik ilyen egyszerűen.

Miért megy olyan nehezen – ha egyáltalán megtörténik – az átállás a magyarról az angolra?

Egyrészt, mert a váltás sosem olyan könnyű, mint amilyennek kinéz. Nagyon sok tanuló hosszú ideig szinte vért izzad, hogy ezt a váltást meg tudja valósítani, és egy részüknek egyáltalán nem is sikerül. Másrészt, mert itt igazából nem kétféle hatékony megközelítésről beszélünk, hanem csak egyről.

A kulcsszó: ‘elsajátítás’ – és ezt a magyar nyelv gátolja

A nyelvi készségek felépüléséhez a nyelvet nem tanulni, hanem elsajátítani kell, ennek az alapja pedig az értés. Ha a magyar be van vonva a nyelvtanulásba (és itt az otthoni tanulást is értjük), akkor nem az angolt érti a tanuló, hanem az értés biztosítására ‘bevetett’ a magyart. Ez viszont azt eredményezi, hogy az angol nyelvvel kapcsolatban készségépülés nemigen történik. Mindegy, milyen mértékben van jelen a magyar a nyelvtanulásban: ha jelen van, akkor nem tud megvalósulni az elsajátítás, ez pedig rendkívül alacsony hatékonyságúvá teszi és végtelenül elnyújtja a folyamatot.

Nem szükséges meghozni a magyarral kapcsolatos nyelvi kompromisszumot!

Mit gondolsz, mi történne, ha az elejétől a végéig angolul zajlana a tanulásod? Úgy értem, a teljes folyamat. Nem csak a tanári irányítással történő rész, hanem az otthoni tanulás is: abba sem kellene magyarra váltani soha. Ez létező és működőképes nyelvtanulási modell – igazából, mi valljuk, hogy ez az egyetlen tanulási mód, ami működik.

A magyar nyelvet nem szükséges belevonni a nyelvtanulásba: megvalósítható az anyanyelvünk teljes kizárása a tanulási folyamatból. Sőt, igazán csak így lenne érdemes nyelvet tanulni. Ami ugyanis nagyon jó hír: az olyan nyelvtanulásnak, melyben a tanuló egyáltalán nem kényszerül a magyar nyelvvel kontaktba lépni sem a tanórán, sem a tanórán kívüli tanulásában, összehasonlíthatatlanul nagyobb a hatékonysága, mint a hagyományos kommunikatív rendszernek. A szavak így tanulás nélkül is rögzülnek és nem kell többet ismételni (=újratanulni) őket. A nyelvtan is megragad, nem keveri össze az ember a már bemagolt nyelvi elemeket – nincs is szó magolásról, az feleslegessé válik.

A gyorsabb tanulás csak az egyik velejárója az egynyelvű nyelvtanulásnak …

Talán még ennél is örvendetesebb azonban az a tény, hogy a hatékonyság mellett az egész tanulásnak a légköre is megváltozik akkor, amikor a magyart teljesen (úgy értem minden ponton és a kezdetektől) kizárod. Végre könnyed, örömteli és küszködéstől mentes lesz az angolozás. Ilyen sajnos sosem tud lenni, ameddig a magyar nyelv a tanulás részét képezi – és nem csak amiatt, mert a szavak, kifejezések, nyelvtani elemek megjegyzése a legtöbb nyelvtanulónak igazi nyűglődés. Hanem azért is, mert az a rendszer, amely a kezdetekben megengedő az anyanyelvvel, jellemzően később is gond nélkül eltolerálja azt.

A kezdetbeli engedékenység rendszerint a folytatást is erősen determinálni fogja

Bármennyire ésszerűnek látszik is az elején magyarul is beszélni az angolórán, a kezdetbeli engedékenység rendszerint a folytatást is erősen determinálni fogja. Egyáltalán nem szokványos ugyanis, hogy a nyelvtanulás kezdete után egy ponton hirtelen a teljes tanfolyam egészében angollá válik: mindig szokott benne maradni valami, ami magyarul zajlik, még a legmagasabb szinteken is. A nyelvtant ritkán magyarázzák angolul, és az olvasmányokat is fordítani, a szavakat meg tanulni kell. Ezek nélkül az elemek nélkül nincs hagyományos (=kommunikatív) nyelvoktatás, és ezek az elemek nem szoktak (nem is tudnak) angolul zajlani a módszer jellemzői miatt.

Az a tapasztalat tehát, hogy a magyar nyelvtől lehetetlen megszabadulni, hacsak nem egészen radikálisan tesszük

Vagy megengedjük, hogy itt-ott felbukkanjon és akkor marad a magyaros gondolkozással való folyamatos küszködés – vagy már az elejétől angolul megy a nyelvtanulás. De miért is ne menne a kezdetektől angolul, ha van lehetőség a nyelvtanulásnak egy ilyen új dimenziójába belekóstolni, amelyből aztán biztos, hogy nem akarsz majd visszaváltani! 

Mi azt javasoljuk, hogy hagyd hátra a magyart, ha nyelvtanulásba kezdesz: kezdetektől tanuld teljesen angolul az angolt. Ebben nem érdemes kompromisszumot kötni, mert annak nyelvtanulás szempontjából túl nagy az ára.

Angol tanulás online

Magyarul tanulni az angolt olyan, mint sebbel-lobbal beülni egy fel nem készített repülőbe: az első felszállás élvezetes az új tájakkal, kilátással. Azonban hamar meglátszanak a problémák: a nyelvi készségek alig fejlődnek, végül a tanuló egy soha véget nem érő tanulásra és újratanulásra kárhoztatja magát. A magyar nyelv állandó jelenléte miatt a memorizálás az egyetlen szókincsépítő stratégia, a nyelvtani szabályok pedig könnyen feledésbe merülnek. 

Van egy másik út: ami a nyelvben tapasztalt tanulóvá tesz. Ez az út készségeket épít benned: értést, beszédet. Mi ezt az utat promotáljuk.

Kezdő nyelvtanulóként is tudsz angolul dolgozni az angollal! A mi tananyagaink érthető közlések tömegével lát el és felépíti mind a hallás utáni értés kompetenciáját, ami a beszédkészséget. 

Hogyan? Nézd meg magad! A tananyagainkat mind kipróbálhatod. A teljes tananyag paletta itt található: komplett angol tananyagok.