Tél van. A konyhába belépve egy nagy tál mosolygós alma fogad. Összefut a nyál a számban és kis gondolkozás után kikapom a legszebbet a halomból. Könnyed mozdulatokkal dobálgatom kicsit – amolyan étkezés előtti testgyakorlat gyanánt. Aztán egyszer elhibázom és a kívánatos gyümölcs a tenyerem helyett a konyhakövön landol. Öreges mozdulattal lehajolok érte, megtisztítom a pulcsim ujjával és egy jó ízűt beleharapok. A falnak támaszkodva, miközben fogy az alma, sok minden eszedbe jut, amin elgondolkozhatok. Egy kérdés viszont biztosan nem fog filozofálgatásra ösztönözni. Ez pedig, hogy:

Az almák mindig lefelé esnek?

Mindenkinek vannak erősségei, gyengeségei. Más a személyiségünk, más a múltunk, másfajta oktatásban vettünk részt, másféle tapasztalatokat szereztünk az életünk során. Mivel egyediek vagyunk, logikus feltételezni, hogy a tanulásban is egyedi módon viselkedünk – és ebben tényleg van némi igazság. Azonban az emberek sokszínűsége nem indokolja azt a tanári hozzáállást, amely mindenkinek a tanulását teljesen egyedi oktatási megközelítéssel, más módon képzeli el.

A fizikai törvényekhez (pl. a gravitációhoz) hasonlóan ugyanis a nyelvtanulásnak is vannak törvényszerűségei, alapelvei. Ezek mindenkire hatnak, függetlenül attól, hogy valaki milyen személyiség vagy hogyan tanulta korábban a nyelvet. Azok a bizonyos almák a nyelvtanulásban sosem esnek fölfelé, mégis sok nyelvtanuló és tanár számít arra, hogy az valami miatt mégis megtörténik. Várják, hogy az almák felfele essenek egyszer és azt remélik, hogy nekik nem kell számolni a törvényszerűségekkel, mert azok rájuk nem úgy hatnak, ahogyan másokra.

Pedig az alapelvek figyelmen kívül hagyása minden esetben hátrányosan hat a nyelvtanulásra. Hogy ez a hátrány milyen mértékű, azt a tanulói motiváció erőssége, az egyéni tűréshatár és a korábbi negatív tapasztalatok következtében kialakult hárító viselkedés (ellenérzés, ellenállás, feladás) együttesen határozzák meg. De a hatás minden esetben érzékelhetően ott lesz.

Egy olyan nyelvoktatási rendszerben, amely kevéssé vagy semennyire nem számol az említett nyelvoktatási alapelvekkel, a negatív hatások hangsúlyosabban jelentkezhetnek. Ilyen helyen egyedül attól függ, hogy a tanuló valaha képes lesz-e megtanulni az adott nyelven, hogy több vagy kevesebb törvényszerűséget szegnek-e meg. Itt persze még szó sincs arról, hogy a tanuló hogyan érzi magát a tanórán, csak arról, van-e egyáltalán esélye elérni a nyelvi célját.

De hogyan jön ez ahhoz, hogy mindenki máshogyan tanul?

Nos, a máshogyan tanulás gondolata arról szól, hogy ha valami nem működik, akkor az nem a tanár hibája: egyszerűen az adott tanulási mód neked a személyiséged miatt nem fekszik. A tanács ilyenkor rendszerint az, hogy keress másikat: próbáld megtalálni azt a technikát, ahogyan élvezettel meg tudsz tanulni. (Az élvezet persze még nem garantálja a sikert, de legalább nem kell szenvedned, hogy erőt vegyél magadon az angolozáshoz.)

Ez a megközelítés azonban nem elég jó, mivel egyedül hagy téged a nyelvtanulási módszerek és eszközök igen széles választékával. Tanulóként nagy eséllyel mellé fogsz nyúlni, amikor valamelyiket ki kell választanod, hiszen semmiféle támpont vagy alapelv nem segíti a döntésedet.

Pedig csak részben igaz, hogy mindenki máshogyan tanul

A fejlett nyelvi készséget megszerző sikeres tanulók egytől egyig megegyeznek valamiben: mindegyikük a nyelvtanulás törvényszerűségeinek maximális figyelembe vételével tanulta az angolt. Ők mind számításba vették, hogy az alma mindig lefelé esik – sohasem felfelé -, és ez az ő esetükben is igaznak bizonyult. Lehet, hogy amit tettek, nem is tudatosan tették, de ennek ellenére működött a dolog (hiszen a gravitáció esetében sem kell ismerned a törvényszerűséget ahhoz, hogy az hatni tudjon rád).

Ha kicsit belegondolsz, ez egy nagyon biztató dolog! Reményt adhat ugyanis a tudat, hogy nem oktatási technikák és tananyagok százai közül kell megfelelőt választanod – elegendő csupán pár alapelv fényében megvizsgálni a nyelvoktatás milyenségét. Így jobb érzésekkel tudsz dönteni, nem kell, hogy azt érezd, átláthatatlan az egész és teljesíthetetlen feladatot bíztak rád.

De hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Hol vannak azok a lefelé eső almák?

Amikor például azt mondod, hogy te magolással nem tudsz tanulni, az rendszerint nem amiatt van, mert te ilyen személyiség vagy, hanem azért, mert a magolás eleve egy olyan nyelvtanulási eljárás, amely megszegi az előbb említett törvényszerűségeket.

Nem kell amiatt bűntudatot érezned, mert te nem vagy képes magolni, úgy mint mások, hanem megkönnyebbülten elfogadhatod, hogy egy tőled független dolog miatt voltál eddig kevésbé sikeres. Nem a te hibád, hogy nem tudsz magolni, hiszen eleve nem is lett volna szabad a magolást, mint eszközt a nyelvoktatási folyamatba beemelni. Megszegi az egyik alapelvet, tehát akadályozza a tényleges nyelvelsajátítást.

Sajnálatos tény, hogy a magyar nyelvoktatásban előszeretettel használt legtöbb technika erőteljesen dolgozik a sikeres nyelvtanulást meghatározó törvényszerűségek ellen. Ezek az eljárások – legyenek bármilyen kézenfekvőek vagy “népszerűek” – rendkívül alacsony hatásfokkal bírnak, hiszen azt az irreális dolgot várják el almáiktól, hogy azok a gravitáció ellenében felfele essenek.

Nos, bármennyire is szeretnék – nem fognak. Ezek a nyelvtanulási technikák nem tudnak téged (de másokat sem) eljuttatni a magabiztos nyelvtudás megszerzéséhez. És nem azért, mert te nem tudsz így tanulni, hanem azért, mert senki sem tud így tanulni.

Miért van akkor, hogy egyeseknek látszólag mégis beválnak ezek a technikák?

Azért, mert lehetséges erővel nekirugaszkodni és a törvényszerűségek ellenében tevékenykedni. Lehet próbálkozni azzal, hogy az almát “felfele gravitáltatjuk”, de minek tennénk, amikor tudjuk, hogy időpocsékolás…?

A nyelvtanulós almadobálgatás ráadásul messze több, mint az idő puszta elpazarlása: az ilyen ténykedés sosem marad további negatív következmények nélkül. Általános, hogy a tanulási folyamat irreálisan hosszúra nyúlik (jelentős pénz és energia áldozódik rá feleslegesen). Valódi eredmények helyett pedig csak látszateredményeket hoz: a tanuló “úgy érzi”, hogy halad, de valójában inkább csak egy helyben toporog.

Így alakulnak ki azok a magyarázatok, nyelvtanulói közhelyek is, amelyek a látható és tapasztalható fejlődési lépcsőfokok hiányát igyekeznek elkendőzni.:

  • “Sokat kell ismételnem ahhoz, hogy a szavak megmaradjanak.”
  • “Úgy tudom felgyorsítani a tanulásomat, ha minél több angol kifejezést és teljes mondatot memorizálok.”
  • “Ha sok szót ismerek, akkor már csak a nyelvtanomat kell rendbe tenni és menni fog a beszéd.”
  • “Bár nem szeretem a nyelvtant, szükséges megtanulnom, mert enélkül nem fogok tudni megszólalni angolul.”

A nyelvi sikertelenséget átmagyarázni próbáló nyelvtanulói közhelyek általában tévesek:

  • Nem azért kell sokat ismételned, hogy a szavak megmaradjanak: azért felejted el a szavakat folyton és azért kell mindig újratanulni őket, mert nem történt meg az elsajátítás.
  • A memorizálás nem a felgyorsulás eszköze, épp ellenkezőleg: ez az egyik eszköz, amely komolyan akadályozza a nyelvelsajátítást.
  • A nyelvi elemek és a szókincs külön-külön nem teszi ki az 50%-át a teljes nyelvtanulási folyamatnak, hanem előbbiek együtt fejlődnek – másként tanulva hátrébb vagy, mint gondolod.
  • A nyelvtantanulás semennyit sem tesz hozzá nyelvi készségfejlődésedhez. Épp fordítva van: ha nyelvtanozol azelőtt, hogy képes lennél megszólalni angolul, akkor ennek a tevékenységnek köszönhetően nem is (vagy csak nagy nehézségek árán) leszel képes megszólalni.

A nyelvtanulás törvényszerűségeit figyelembe vevő oktatással a tanulók sikeresen meg tudnak tanulni angolul érteni és angolul beszélni

Megtanulnak, függetlenül attól, hogy milyen egyéni erősségekkel és gyengeségekkel rendelkeznek (mely erősségek és gyengeségek amúgy jelentősen befolyásolhatnák angol tanulmányaik sikerét).

Bár az ilyen-olyan nevesített módszerekben nem hiszünk (túl kötöttek és nem túl eredményesek), munkánk során folyamatosan látjuk, tapasztaljuk, hogy létezik az a fajta hatékony nyelvoktatás, mellyel akármelyik átlagos képességű ember reális (értsd: viszonylag rövid) idő alatt sikeresen el tudja sajátítani az angolt, vagyis a nyelvet jól értő és megfelelő szinten beszélő tanulóvá tud válni. Azonban itt hangsúlyosan a nyelvtanulás törvényszerűségei mentén kell a szóban forgó nyelvoktatásnak működnie ahhoz, hogy a hozzáfűzött reményeket beváltsa.

Miért hangsúlyozzák egyre többen mégis az egyediséget?

Nyelvtanárok azért szeretik hangoztatni azt, hogy mindenki egyedi és máshogyan tanul, mert ezzel észrevétlenül a tanulóra tudják hárítani annak a felelősségét, hogy megkeresse azokat a tanulási technikákat, amelyek számára beválnak. Pedig ez a tanár feladata lenne, nem a tanulóé. (Illetve ma már vaskos áron kínálnak szemináriumokat, amelyben úgymond “feltérképezheted”, hogy te milyen típusú tanuló vagy.)

Az ideális az lenne, ha az oktatók a tanulás törvényszerűségeinek maximális figyelembe vételével választanának maguknak oktatási filozófiát, amely mentén mindenféle tanuló megtanítható lenne. Akkor nem lehetne a tanuló ‘egyedi gyengeségeit’ okolni a tanulás kudarcáért. Akkor valójában nem is lenne olyan nyelvtanulási kudarc, amiért valakit is okolni kellene. Hiszen már a feldobás pillanatában tudhatjuk, hogy az alma lefelé fog esni, nem pedig felfelé.

Online angol nyelvtanulás

Mindnyájan egyediek vagyunk, igen. Vannak a vizuális típusok, az auditív típusok, a mozgásos típusok. És persze ezek legritkábban tiszta típusok: ezek keverednek egy-egy emberben, a legkülönfélébb mértékben. És persze lehet tovább fokozni ilyen-olyan kreált kategóriákkal: zene mellett szeret tanulni, TV előtt, evés közben, csoportban, egyedül – és már el is vesztünk a részletekben és elmentünk a lényeg mellett.

A lényeg ugyanis: az angol nyelvtanuláshoz elsősorban az angol nyelv kell, amit többféle csatornán képes a tanuló fogadni – vizuálisan, audio formában, mozdulatokkal stb.

Videós tananyagaink mindezt megadják, éppen ezért az eddig sikertelen tanulók is szinte egy csapásra sikeres tanulókká válnak.

Nem, mi nem vagyunk guruk, mágusok, mesterek :) Mi egyetlen dolgot teszünk: elismerjük az emberi elme képességeit és biztosítjuk azokat az “impulzusokat” , tapasztalatokat, amik ahhoz kellenek, hogy a tipikus tanulás helyett végre elsajátítsd az angol nyelvet.

A tananyagainkat itt találod: komplett angol tananyagok. A tananyagokat mind ki is próbálhatod.