Képzelj el egy kisbabát. Mászik, sőt már fel is áll a bútorok mentén. Egyszer csak arra leszel figyelmes, hogy kísérletezik: megpróbál felállni a szoba közepén. Figyeled. Ugrásra készen állsz, hiszen amint feláll, már fel is kapod és viszed ki az udvarra, ahol már minden elő van készítve: magasugrást fogsz neki tanítani!

Abszurd ötlet, nem igaz? Nos, pontosan ez történik a magyarországi angol tantermekben az esetek közel 100%-ában…

Nyelvtan, nyelvtan, nyelvtan. Beülsz az első angol órádra és az első 10 percben máris ezt kapod: nyelvtani magyarázatot a létigéről. Aztán később a segédigékről, a prepozíciókról, az igeidőkről, a …

De miről szól ez az egész dolog? Jobban érti a tanuló az angol nyelvet? Vagy ennél is fontosabb kérdés: jobban beszéli a tanuló az angol nyelvet?

A nyelvi analízis

Minden olyan országban, ahol az anyanyelv megtűrt eszköz az angol órákon, a nyelvi analízis is felüti fejét – már a kezdő nyelvtanfolyamokon is. Az elgondolás az, hogy el kell magyarázni minden egyes nyelvi elem használatát ahhoz, hogy megadjuk a mondatalkotás esélyét a tanulóknak.

Van itt azonban egy hatalmas módszertani bukfenc…

Az analízis csak a szintézissel együtt értelmes

Lássunk az analízisre egy példát, hatoljunk be az orvostudományba egy kicsit.

Adott egy rákos daganat. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik egy rákos sejt, ki kell emelnünk onnan, az emberi testre jellemző körülményeket kell teremtenünk és meg kell vizsgálnunk.

Az analízis nem más, mint valaminek kiemelése egy nagyobb rendszerből, majd annak a dolognak a részletes megvizsgálása. Azonban a vizsgálat nem öncélú: mindig a nagy egészet kell szem előtt tartanunk. Ami az emberekben a rákot okozza, egy más élőlényre semmilyen hatással sincs.

A nyelvoktatásban ugyan ez alkalmazható: egy nagyobb tudáshalmazból kell kiemelni egy apró részletet, amit meg tudunk vizsgálni, de sohasem önmagáért: a megvizsgált, most már mélyen megértett dolgot szeretnénk visszahelyezni a nagy egészbe. Ez utóbbi a szintézis.

Így tehát  a tanulás az analízis és a szintézis folyamatos váltakozása. A kezdők esetében azonban van valami, ami megállásra kényszerít…

Egy kezdő nem képes mély nyelvi analízisre

Ha a tanulás az analízis és a szintézis váltakozása, akkor nincs más dolga egy tanárnak, mint kiválasztani egy nyelvi elemet, azt prezentálni és gyakorlatokon keresztül elmélyíteni, nemde?

Nos, a válaszom erre ez: abszolút hibás elgondolás. Miért?

Mert az analízis és szintézis (azaz egy nyelvi elem megvizsgálása, majd pedig visszahelyezése a tudás egészébe) nem a tanulón kívül lévő folyamat. Ez személyes, belső dolog és folyamat. Másképp fogalmazva:

Egy tanár kiemelhet egy nyelvi elemet, és új anyagként prezentálhatja, de az csak számára teremt tanulási körülményeket, a tanulói számára nem. Az csak lógni fog a levegőben, nincs hova visszahelyezni, nincs hova beépíteni (szintetizálni).

Álljunk csak meg! Hát a magyarázat éppen azért anyanyelvi, hogy be lehessen tenni a nagy rendszerbe: a magyar értésünkbe! Ámde…

Az angol nem illeszthető be a magyar rendszerbe

Az angol nyelv annyira más, hogy a nyelvi elemeknek külön nevet kellett kreálniuk a magyar oktatóknak. Hova építed be azt a kifejezést, hogy segédige? Ilyen ugyanis nincs a magyarban. Vagy prepozíció. Ilyen sincs. Vagy tudtad, hogy a létige nem létige az angolban, mert a “feel”, “look”, “seem”, “get”, “smell” stb. szavak ugyanabba a kategóriába esnek, mint a “létige”?

Ha tehát egyszer csak odáig jutunk a nyelvtanulásban, hogy a magyar nyelv nem képes értést adni, mert eltér az angoltól, máris abszolút lehetetlenné válik az analízis, hiszen a nagy egész sincs velünk. Ez pedig már az első 30 órában felüti fejét…

A helyzet az, hogy a nyelvi analízisnek van helye a  nyelvoktatásban, méghozzá nagyon előkelő helye, azonban az analízis és szintézis nagyon magas szintű belső folyamatok és sohasem igényelnek anyanyelvi magyarázatot.

Ha tehát az analízis – mivelhogy magas szintű értést feltételez – a kezdők esetében zsákutca, akkor mik azok a lépcsőfokok, amik idáig elvezetnek?

A nyelvtanulás lépcsői

Simonfalvi László, tanárom és mentorom dolgozta ki az alábbi lépcsőzetességet, amit most fentről lefelé fogok bemutatni és elmagyarázni.

A tanulás célja tehát a megértés és az alkalmazás. Ezt hívjuk úgy: ÉRTÉS.

Az ÉRTÉS-nek 3 egysége van:

  1. megértés (azaz felfogása valaminek)
  2. analízis
  3. szintézis

Azaz a mély értés azt jelenti, hogy megértetted az adott nyelvi elemet, képes vagy analizálva ránézni és betenni azt az addigi tudásodba, a megfelelő helyre. Egy kezdőnél ez lehetetlen, hiszen nincs még meg az a kritikus méretű tudáshalmaz, amibe ily módon bele lehet helyezni az új tudáselemet.

Egy kezdő képes eljutni az értésig, de az analízist/szintézist nem tudja alkalmazni.

Mi van az értés alatt?

Az a  komplex gondolat, amit meg tudunk érteni, az információ. Az információ pedig adatokból épül fel.

Az, hogy “boldog”, egy nyelvi adat, információt nem hordoz, ahhoz kevés. John, a név, szintén adat. Ha azonban azt mondom: John boldog, akkor ez már információ.

Az információ tehát egy olyan nyelvi egység, ami közlést hordoz és meg tudunk érteni – amennyiben elegendő értett adat áll a rendelkezésünkre. Próbáljuk ki:

John blabla boldog. Mosolyog.

A “blabla” számunkra nem adat: értelmezhetetlen elem, azonban elegendő adatunk van ahhoz, hogy értsük: John boldog. A “blabla” jelentheti, hogy “nagyon, valóban, tényleg stb.” Nem kulcsadat, így az információ egésze a “blabla” nélkül is érthető.

Mi a blabla? Mi van az adat alatt?

Zaj. Intellektuális zaj. Értelmezhetetlen, megfejthetetlen. De a zaj nem feltétlen rossz. Agyunk igyekszik a a zajt megfejteni és adattá alakítani. Ilyenkor megnövekszik a koncentráció, elkezdünk kombinálni. És ez már analízis és ha megoldjuk a problémát, akkor a megoldást visszahelyezzük az értés egészébe, ami pedig a szintézis:

“John tényleg boldog.”

Hol van helye tehát az analízisnek?

Az egynyelvű közegben (azaz a nem anyanyelvi eszközökkel) történő nyelvtanulás folyamata ez:

zaj >> adat >> információ >>értés >> analízis + szintézis

Kezdőknél a legfontosabb teendőnk az, hogy a zajból kiemeljük őket, azaz, az angol nyelv bizonyos részeit érthetővé tegyük és egyre komplexebb kommunikációnak tegyük ki őket. Nem várjuk el az analízist-szintézist, hiszen nincs még meg ennek a háttere. Ehelyett jól előkészített, könnyen érthető módon tárjuk eléjük a nyelvet.

Középhaladó szinten más a helyzet. Egy masszív tudás, ahol már minden lényeges elem ismert, alkalmas talaj a mélyebb analízisre. Az analizált elemnek van már helye az egészben, mert az kellően nagy ahhoz, hogy egy rendszert alkosson.

Az analízis mélyíti az értést és tökéletesíti a nyelvhasználatot. Nagyon fontos eleme a tanulásnak, de csak a megfelelő helyen van értelme.

Mint a kisbaba esetében, aki épp csak felállt: a szülei hagyják, hadd erősödjön meg és csak a maga idejében engedik neki a magasugrást.

Összefoglalva

  1. Az analízis egy nyelvi elem kiragadása az egészből és tüzetes megvizsgálása
  2. A szintézis egy megértett nyelvi elem beintegrálása a nagy egészbe
  3. Az analízis és szintézis gyakran együtt van jelen
  4. Az analízis és a szintézis belső, mentális folyamatok, amit a tanár irányíthat, de nem tudja a tanuló helyett elvégezni
  5. Az analízis magas szintű folyamat, így kezdőktől nem elvárható
  6. Az analízis mélyíti a megértést és tudatosabbá teszi a tanulót, azonban csak középhaladó szinten van értelme: ezen a szinten nagyot lendít a nyelvtanuló tudásán, mivel az analizált elemet vissza lehet helyezni egy létező nyelvi rendszerbe

 

Angol tanulás online

Magyarországon a nyelvtanulás problémáját 2 fontos alapelvátlépése okozza: az legalapvetőbb probléma az anyanyelv jelenléte. A másik a korai analízis (ráadásul a magyar nyelven keresztül). Mit tehetsz, mint nyelvtanuló? Hogyan tudok ebben segíteni?

Kezdőként szeretnél olyan anyagokkal dolgozni, amelyek bőséges nyelvi gyakorlással látnak el ahhoz, hogy kialakuljon a nyelvi értésed és a beszédkészséged? Akkor nézd meg az Angol nyelvtanulás kezdőknek (40 nyelvi gyakorlat kezdőknek) tananyagomat!

Ha újrakezdő nyelvtanuló vagy, aki magyarul talán vissza tud mondani nyelvtani szabályokat, épp csak beszélni nem tud, akkor neked a Beszédfejlesztő Történetek I. anyagot javaslom. Ezzel az anyaggal magabiztosan haladhatsz: az angol nyelvtanulás otthon is simán megvalósítható.

A tananyagokat természetesen ki is próbálhatod. A teljes tananyag paletta itt található: komplett angol tananyagok.