1665. április 12. Rebecca Andrews – az első regisztrált áldozata a  londoni pestisnek. Az elkövetkező két évben 100,000 londoni hal meg a járvány következtében, ami az akkori populáció 20%-át tette ki.

 

A tehetősebbek elhagyják a várost, a vezetés mindent megpróbál: irtják a kutyákat, a macskákat és a patkányokat, mivel a baktérium hordozója a rajtuk élősködő bolha. A macskák irtása azonban csak olaj a tűzre, hiszen ezek az állatok szabályozzák a patkányállományt.

De honnan jött a pestis? És hogyan lehetett volna megelőzni a járványt?

A bubópestis kórokozója a hajókról a városba jutó állatokon keresztül érkezett, valószínűleg a távol-keletről. A betegséget nem az állatok terjesztették, hanem a rajtuk lévő élősködők.

Ma már tudjuk: a megoldás a higiénia és a kontroll.

A nyelvoktatásban és nyelvtanulásban is van egy elem, amit úgy  irtanak a tanárok, mint a nagy pestis idején a kutyákat és macskákat, de a problémát nem a gyökerénél támadják. Ez az elem a hibázás.

A hibázás a tanulás része

Figyelj meg egy gyereket, amikor rajzol: teljes koncentrációban van. Vonalakat húz, próbálkozik, új lapot vesz elő, újabb vonalakat húz, megint egy lap… Nem telik bele 30 percbe és egy nagy halom dolog hever körülötte kinyitva, kiszórva, félretéve.

Ha ránézel az asztalra, azt mondhatnád, hogy csak rumlit csinált a gyerek, de ami végbement benne, az egy tanulási folyamat és annak pozitív végeredménye akár már másnaptól is jól látható. A nap végére tehát elérte, amit akart!

A nyelvtanulásban ugyanígy vagyunk: egy folyamatról beszélünk, aminek természetes része a káosz és a hibázás.

“Káosz” a nyelvtanulásban?

A nyelvtanulás főként intellektuális folyamat, amiben a kaotikusság ugyanúgy megtalálható, mint a gyerekek manuális tevékenységeiben: hibák és annak javítása, próbálkozások a tanuló részéről és irányítás a tanár részéről.

Ez az állapot azonban csak a külső szemlélőnek kaotikus. A tanulási folyamatban résztvevő számára ezek értékes impulzusok. Azonban nem minden oktatási rendszer képes ezt elfogadni…

A hibák 3 csoportja

Hiba. A legtöbb nyelvoktatási rendszer könyörtelen velük – és van úgy, hogy a tanulóval is. Vannak iskolák, akik a módszert alakították úgy ki, hogy lehetetlen legyen hibázni, úgymond sterilizálták a rendszerüket.

Pedig a hibákat is lehet csoportosítani és – bármily meglepő – a háromból csupán egyetlen csoport igényel közbeavatkozást, azaz javítást. A három csoport a következő:

1. a nyelvbotlás

Tételezzük fel, hogy van egy középhaladó tanuló, aki folyékonyan beszél és tudjuk, hogy bizonyos dolgokat nem szokott már rontani. Aztán egyszer csak “elszólja” magát, de a következő mondatában már újra helyesen alkalmazza az adott, már rég megtanult elemet.

Mit tenne egy klasszikus értelemben vett tanár? Egyből lecsapna rá, igaz? Azonban ezzel megtöri a kommunikáció folyamatát és nem fogja tudni visszahozni azt a gondolatmenetet, amelyet tanulója elvesztett.

A nyelvbotlás nem olyan hiba, aminek nyakára kell lépnünk, még anyanyelviekkel is előfordul.

2. a próbálkozás

Igen, van olyan, hogy egy tanuló közölne szeretne valamit. Egy angol nyelvű angol órán ez kihívást jelent, hiszen a köz javára nem dobhatunk be magyarul semmit. A tanuló tehát a legjobb tudása szerint próbálja a nyelvet használni és van úgy, hogy nehézségekbe ütközik.

Mit tesz ilyenkor egy klasszikus értelemben vett tanár? Jobb esetben leoltja a tanulót, hogy ezt majd később el fogja tudni  mondani, rosszabb esetben elkezdi leadni az újonnan előkerült szerkezetet, megtörve az órai célkitűzéseket

3. valódi hiba

Ez az a kategória, ami figyelme igényel. Ez az adott tanóra elsődleges céljához tartozó tananyag, amiben  maximumra törekszünk és nem engedhetjük meg a hibázást. Ez lehet egy nyelvi elem vagy épp szókincsfejlesztés.

A cél: a lehető legnagyobb számban kitenni a tanulót az adott elemnek – értés és beszéd szinten is. Ez pedig megköveteli a 100%-ot.

De hogyan fogja a hibákat a tanuló elhagyni?

Van úgy, hogy egy tanuló úgy érkezik, hogy benne vannak a hibás szerkezetek, szókapcsolatok. Ezeknek az elhagyásának a módja a túlkompenzálás.

Mit jelent a túlkompenzálás?

Ez azt jelenti, hogy a hibás mondatot sok-sok olyan mondat írja felül, ami hibátlan. Az angol nyelvű angol órákon ez működik, hiszen minden egyes elhangzó mondat a tanár oldaláról ezt képviseli: jó mintát ad. Az agy pedig szívja magába az információt, a szerkezeteket, a formákat. Sokszor mindez észrevétlenül történik.

A túlkompenzálás lényege tehát az, hogy jóval többet adnunk, mint amit visszakapunk. Mint, amikor az energiádat ölöd valamibe, hogy aztán lassan elkezdjen visszafele is csordogálni belőle…

A hibázáshoz joga van minden tanulónak – és ahhoz is, hogy maximálisan kitegyék a lehető legjobb angolságnak

Ennek egyik  feltétele az, hogy elegendő élő angolt halljon a tanuló, ami csak az angol nyelvű angol órákon tud megvalósulni, a másik feltétele pedig az elfogadó tanulói légkör megteremtése.

Szinte minden nyelvtanulónak vannak tapasztalatai arról, hogy a hibákért mosoly, megjegyzés vagy leszólás jár. Ez nem építi fel a tanuló önbizalmát, hanem inkább gátat emel benne. Mintha rávernénk a rajzolni tanuló kisgyerek kezére!

Ennél már csak az az elkeserítőbb, amikor egy tanulói csoport van erre a hozzáállásra kondicionálva – és sajnos ez sem ritka jelenség…

Hogyan valósítható meg mindez tanfolyami körülmények között?

4 fázisban:

  • előkészítés: az adott tananyag előtti felvezetés. Amolyan minióra, ami már önmagában is ad egy mély megértést, de még nem a fő tananyagról szól.
  • prezentáció és megértés: ez az egyik legfontosabb része az órának, hiszen teljes megértést kell adni a tanulóknak angol nyelven. Ez a rész olyannyira túlkompenzál, hogy esélye sincs a tanulónak arra, hogy félreértsen valamit.
  • felkészítés a gyakorlásra: ezt sokan ugorják, de a gyakorlatot ugyanúgy prezentálni kell, mint a fő tananyagot. Enélkül a pármunka tele lesz hibákkal és valóban igazzá válik az, hogy a tanulók hibásan gyakorolják az angolt.
  • gyakorlás és kontroll: a gyakorlás a fentiek után magabiztosan folyik, szinte hiba nélkül. Mivel a tanulók párban dolgoznak, a tanárnak szinte alig van dolga: csak belehallgat a munkába és instrukciókat ad, ahol szükséges, de van egy ennél is fontosabb jellemző: a tanulók maguk érzik, ha bizonytalanok és segítséget kérnek.

Ne a macskát és a kutyát!

Ma már Angliában nem ölik meg a külföldről érkező házi kedvenceket, de megkövetelik az oltást és – ha szükséges – karanténba zárják őket. Rájöttek, mi a hatásos ellenszer.

A tanulás folyamatában tehát nem a hiba a fő ellenség. Egyáltalán nem. És a megoldás nem a folyamat sterilizálás (a hiba lehetőségének maximális kiiktatása), ami kiöli a tanulás örömét. A megoldás a megfelelő előkészítés, a megértés megadása (angolul) és a kontrollált gyakorlás biztosítása.

Ezt nagyon kevés képző tudja biztosítani.

Összefoglalva

  • A hibázás a tanulási folyamat része
  • A tanulással időnként káosszal jár
  • A hibák 3 csoportja: nyelvbotlás, próbálkozás, valódi hiba. A háromból csak az utóbbi igényel javítást, de az minden esetben.
  • Az angol nyelvű angol órákon a túlkompenzálás természetes módon szünteti meg a hibát. Magyar nyelvű angol órákon ez elképzelhetetlen.
  • A hibákat csak egy elfogadó közeg tudja megfelelően kezelni
  • A valódi hibák száma közel nulla, amennyiben az óra struktúrája megfelelő:  előkészítés; prezentáció és értés; gyakorlás előkészítése; kontrollált gyakorlás

Angol tanulás otthon

Hogyan tudod a hibáidat javítani egy otthoni, önálló tanfolyam esetében? Egy nagyon egyszerű, önellenőrző technikát alkalmazva: minden kérdés esetén a jó választ is meghallgatva tudod önmagadat javítani. 

Az angol nyelvtanulás kezdőknek (40 nyelvi gyakorlat kezdőknek) tananyagom 100%-ban önellenőrző: minden válasz, amit megadsz, ellenőrizhető, de nem olvasva, hanem a hangfelvétel segítségével – még a videót sem kell hozzá megállítanod. Ez a tananyag tehát pörgős, nincs elvesztegetett idő.

Az újrakezdőknek szánt Beszédfejlesztő Történetek I. tananyagom szintén a kezedbe adja az önellenőrzést, ezzel a hibáidat javítani tudod, ami viszont gyorsítja a tanulás/elsajátítás folyamatát, valamint így az angol nyelvtanulás otthon is biztonsággal megvalósítható.

A tananyagokat ki is próbálhatod.