“Ha nem magyarázza valaki el nekem a nyelvtant, esélyem sincs arra, hogy kommunikáljak!” – tévhit

Londonban beszélgettem egy magyarral, aki a nyelvi nehézségekről panaszkodott. Azt mondta, sokszor nehezen fejezi ki magát, pedig már évek óta itt lakik. Nem tudja, mi lehet az oka és hogyan tudna ebből kitörni. És aztán kimondta…

Megfogalmazta a a legmélyebben gyökerező tévhitet, amelyet a nyelvet tanulók 98%-a teljesen magáénak érez. Konkrétan: „meg kellene tanulnom az angol nyelvtant”.

Az élet kemény… ?

A nyelvtanba két kézzel kapaszkodó tanulók azok, akik nem tudnak szabadulni attól a frusztráltságtól, hogy “mindent jól kell mondanom, különben lenéznek, kinevetnek vagy faképnél hagynak.”

Ugyanakkor az a téves képzet is megvan bennük, hogy a nyelvtan ismerete jó kommunikátorrá teszi őket. Nehezen tudok elképzelni bármit, ami távolabb áll az igazságtól! Ez a tévhit  azonban nagyon messzire nyúlik vissza.

Egy csipetnyi történelem

Már a latin nyelvet is nagyrészt így tanították, sőt az ókori filozófusok is analízis útján tanultak új nyelveket. Nos, ez a módszertan átöröklődött sok országba. Nagy valószínűséggel neked is vannak élményeid és emlékeid a nyelvtani táblázatokról, ábrákról mindenféle nyelvből: az orosztól kezdve a németen át az angolig, olaszig, spanyolig és még sorolhatnám.

Szóval, történelme van a nyelvi analízisnek és az erre épített tanulási módszernek, de fel kell tennünk egy nagyon fontos kérdést: Vajon ez a leghatékonyabb módja a nyelvtanulásnak?

A TÉNY: Egy nyelv mindig azzal a céllal jön létre, hogy közöljön valamit

Képzelj el egy ikerpárt. Az ikrekre mindig úgy gondolunk, mint egyszerre született gyerekekre. A valóságban azonban egymás után jönnek a világra, van úgy, hogy 15-20 perc is eltelik a születések között. Ha a kommunikációt (közlést) és a nyelvtant úgy tekintjük mint ikertestvéreket, akkor kettejük közül minden bizonnyal a kommunikáció az elsőszülött.

A kommunikáció az első. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Nos, a helyzet az, hogy a magyar gyerekek úgy tanulnak meg beszélni, hogy egy perc nyelvtant sem tanulnak úgy kb. 10 éves korukig, mégis MINDEN nyelvi elem a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy elmondják mindazt, amit szeretnének. Így van?

Viszont ami irigylésre méltó bennük, az a könnyedség és a felszabadultság amelyet az anyanyelv elsajátítása közben te is láthatsz rajtuk.

De akkor a gyerekek hogyan tanulják meg a nyelvtant?

Ők igazából nyelvtant nem is tanulnak. Ők tapasztalat útján szedik fel a NYELVET: irtózatos mennyiségű mondatot, szöveget hallanak, ami a teljes nyelvet reprezentálja. Ez alkalmas arra, hogy következtetéseket vonjanak le (1) a tartalmat és jelentést ill. (2) a formát illetően. És működik!

A nyelvtan csapdája

A nyelvtan előtérbe helyezésének komoly ellentmondásai vannak:

1. A magyarországi emberek legalább 70-80%-a nincs tisztában a nyelvtani fogalmakkal.

Itt lemérheted magad: főnév, melléknév, melléknévi igenév, határozói igenév, alárendelt mondat, mellérendelt mondat, névmás, névelő stb., stb. Na, hogy érzed magad?

Mivel azonban ezekkel a fogalmakkal próbálják a magyarországi anyagok (és sajnos a tanárok is) leírni az angol nyelvet, eleve sikertelenségre vagy ítélve.

Van itt azonban egy súlyosabb probléma…

Azok, akik a magyar fogalmakkal próbálják megragadni az angol nyelvet, nem vesznek figyelembe egy nagyon triviális tényt:

2. Az angol nem egyenlő a magyarral és nem jellemezhető magyar logikával erőszak nélkül

Ez logikus, ugye? Pedig hányan próbálják az angol nyelvtant megérteni magyar kiadványokból vagy úgynevezett angol órákon, amik igazából magyar nyelvű értekezések az angol nyelvről! Hidd el: az angol nyelvi elemeket a magyar fogalmakkal nem lehet érthető módon magyarázni: a két nyelv felépítése, logikája nem harmonizálható erőszak nélkül.

Csak egy tipikus példa: kérdezz meg bárkit, aki magyarul tanulja az angolt, hogy mi a legnagyobb nehézsége, és 10-ből 9 a cselekvések idejének kifejezését (igeidőt) fogja említeni. Ugye, igazam van?

Mi tehát a MEGOLDÁS?

A megoldás kézenfekvő: nincs értelme a közlésnek – és benne a nyelvi elemeknek – ha nincs kontextus, azaz szövegkörnyezet teremtve. Olyan tananyagokkal kell dolgoznod, ahol például egy kép teremt szituációt vagy eleve valamiféle történetbe van ágyazva az adott nyelvi elem.

Azután ez az elem a környezetében megérthető, onnan kiemelhető s tovább magyarázható és nyilván vissza is helyezhető, sőt új szituációba is rakható. De mindez mindig kontextusban történik!

A példa kedvéért…

Vegyük a múlt időt. Általában a nyelvtanfolyamokon ez történik: egy táblázatból jó előre bemagolod a múlt idős formákat, majd jöhet a gyakorlás: mondatfordítás! Meg kell mondjam, nem nyűgöz le ez a megközelítés…

Nézzünk egy olyan megközelítést, ahol nem kell magolnod, csak figyelned és értened, és még a magyar nyelvre sincs szükségünk. Képekkel dolgozunk. Ha megegyezünk abban, hogy a bemutatott képek mindegyike egy-egy “tegnapi” eseményt ábrázol, a képek leírásával megtanulható, hogy hogyan fejezd ki a múlt időt.

Max. 10-15(!) kép elegendő ahhoz, hogy megértsd a koncepciót. Ezután egy kis bővítése jöhet az időpontoknak (tegnapelőtt, múlt héten stb.) és máris rengeteg közlésünk lehet a képekről.

Milyen előnyöd származik ebből?

Először is egy csomó szókincs elemet megtanulsz, hiszen minden ott van a szemed előtt, megnevezve.

Másodszor – mivel folyamatosan angol nyelvű közlésnek vagy kitéve -, a hallás utáni értésed az óra ill. a gyakorlás minden percében fejlődik.

Harmadszor pedig megtanultál egy új nyelvi elemet (a múlt időt), ami további okos és értelmes gyakorlatokkal aktívvá tehető.

Ha legközelebb Londonba mész és egy magyar arra panaszkodik, hogy a nyelvtan miatt nem jut egyről a kettőre, most már tudod, hogy ez nem a megoldás felé vezető út.

Angol tanulás otthon

Nyelvtant sokan, sokféleképpen magyarázták már. És a tanulók egy többsége “tudja” is a szabályokat és a tipikus példamondatokat felismeri. Ez azonban nem azonos az értéssel, mivel nem vezet a nyelv használatához és nem fejleszti a  beszédkészséget.

Nyelv készségekre egy módon tudsz szert tenni: aktív nyelvi gyakorlatokon keresztül, amelyek felgyorsítanak, nem pedig lelassítanak. Az angol nyelvtanulás kezdőknek (40 nyelvi gyakorlat kezdőknek) tananyagom a kezdő angol nyelvtanulóknak készült, és biztosítja a szükséges gyakorlást ahhoz, hogy a beszédkészség kialakuljon.

Ha újrakezdő nyelvtanuló vagy, a Beszédfejlesztő Történetek I. anyagot javaslom – az elv ugyanaz: aktív nyelvi gyakorlatokon keresztül aktiválhatod mindazt, ami passzívan van benned. Ezzel az anyaggal az angol nyelvtanulás otthon is biztonsággal megvalósítható.

A tananyagokat ki is próbálhatod. A teljes tananyag paletta itt található: komplett angol tananyagok.