Egyesült Királyság. Minden 11. emberre jut egy térfigyelő kamera. Az egész nemzetet monitorizálják. Amikor baj van, a rendőrség azonnal bekéri az összes videofelvételt, ami rögzíthette az incidenst. Az esetek többségében azonban ez a túlzott monitorizálás eredménytelen.

A nyelvtanulásban is létezik a monitorizálás. A hatékonysága hasonló London térfigyelő kameráihoz. De mi az a monitor a nyelvtanulásban?

A gyerekek másképp tanulnak, mint a felnőttek

Gyakran találkozom azzal az érvvel, hogy XY tananyaggal úgy tanulhatod meg az angolt, mint gyerekkorodban. Aztán megkapod a szólistákat, a nyelvtani magyarázatokat.

Egy gyerek nem így tanul. A gyerekek a nyelvet nem tanulják, hanem elsajátítják. Nekik nem kellenek szabályok. Ők tapasztalják a nyelvet és természetes módon sajátítják el azt.

A felnőttek esetében az idegen nyelv tanulása során – ideális esetben – két tanulási metódus találkozik: a természetes elsajátítás, illetve a tudatos tanulás.

A folyékony beszéd csak a már elsajátított nyelvi elemekből fakadhat

Kutatások bizonyították, hogy csak azokat a nyelvi elemeket tudjuk folyékonyan, könnyedén, valódi angolsággal használni, amelyeket már valóban elsajátítottunk. Korábbi cikkemben részletes írtam arról, hogy a nyelv természetes elsajátítása nem a koncentrált tanulásból, hanem azon kívül eső dolgok eredményeként valósul meg, például az érdeklődési kör szerinti olvasás, hallgatás, kutatás.

A tudatos tanulás eredménye a monitor

Vagy hívhatjuk “belső ellenőrnek” is. A tudatos tanulás eredménye egy belső monitor, ami minden olyan megnyilvánulást, kommunikációt ellenőriz, amit a tanuló még nem tudott mélyen és természetes módon elsajátítani.

A monitor tehát egy belső ellenőr, ami az elmében létrejött angol gondolatokat felügyeli és a kiejtés előtt “leellenőrzi”, és csak akkor engedi tovább, ha megbizonyosodott arról, hogy minden rendben van.

A monitor hatása a gondolat megfogalmazása és kimondása után is éreztetheti hatását: a tanuló a kimondott gondolatot utólag javíthatja. Ez is a monitor eredménye.

Miközben vannak nyilvánvaló előnyei a monitornak, az a tanuló, aki csak a monitorral együtt tud kommunikálni, nagyon komoly korlátokba fog ütközni.

A monitor korlátai

Kutatások arra engednek következtetni, hogy egy nyelvtanuló a monitort hatékonyan csak akkor tudja használni, ha az alábbi három feltétel egy időben valósul meg:

  1. Elegendő idő: ahhoz, hogy a nyelvtanuló a szabályokat átgondolva önthesse szavakba gondolatait, elegendő időre van szüksége. Ez az időmennyiség az élő, szóbeli kommunikáció alkalmával nem áll rendelkezésünkre. A monitorral dolgozó beszélő bizonytalan, pontatlan, gyakran nehezen érthető, mert az állandó javítások miatt követhetetlen a kommunikációja.
  2. A formára való koncentrálás: mivel a monitor elsősorban a nyelvhelyességet ellenőrzi, a tanuló a nyelvi formákra kezd koncentrálni a mondanivaló helyett. Egy valódi beszélgetés alkalmával azonban a tartalomra próbálunk koncentrálni, nem a formára. A megfigyelések szerint az erősen monitorizáló tanulók esetében is egy érdekes beszélgetés “kikapcsolja” a monitort. Így a monitor hatékonysága eleve kérdésessé válik…
  3. A szabályok ismerete: Nyelvtanulás során a nyelvi szerkezeteknek csak egy bizonyos részét tanuljuk meg direkt módon. Ebből az következik, hogy még a legjobb nyelvtanuló számára is vannak ismeretlen nyelvi szerkezetek.

Ha a fenti 3 feltételnek megfelelő körülményt keresünk, akkor annak csakis az írásbeli nyelvi tesztek tudnak megfelelni. Egy nyelvi teszt azonban jellemzően nem a mindennapi kommunikáció része.

A monitorizálás következménye

A monitor következménye az, hogy a tanuló olyan nyelvi elemeket is képes használni, amelyeket még nem sajátított el. Ez annyit jelent, hogy az adott szerkezet használata során erősen kell koncentrálnia ahhoz, hogy azt használja. (Gyerekek esetében ilyen mentális folyamat nincs.)

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a tanuló akkor is “beszél”, ha még nem is igazán érti azt, amit mond. Ez tipikus a magyar-angol tanulás során, ahol a tanulóra nyomás helyeződik – kintről vagy önmagából -, hogy mondjon ki valamit, amit még nem tud magabiztosan megfogalmazni.

A monitor egy másik hátránya az, hogy csak olyan szerkezetek esetében tud kellően gyorsan és hatékonyan működni, amelyek nem igénylik a nyelv  komplexebb manipulálását. Bonyolultabb szerkezetek esetében a tanuló lelassul vagy leblokkol, és nem is tud ezen túljutni addig, amíg az adott nyelvi elemet/szerkezetet el nem sajátítja.

Mi tehát a hatékony nyelvtanulás alapja?

A nyelvtanulás során az elsajátítást kell elősegítenünk. Ehhez elsősorban az angol nyelvre van szükségünk, valamint érthető, értelmezhető nyelvi gondolatokra. A kezdők esetében ez más, mint a haladók esetében, de az elv ugyanaz.

Ami biztosan nem segít abban, hogy egyre több nyelvi elem kerüljön ki a monitorizálás alól:

  • a fordítás
  • a nyelvtani szabályok öncélú, dogmatikus magyarázatai
  • a szólisták kontextus nélküli magolása
  • egyáltalán a magyar-angol szólisták

Londoni politikusok egy csoportjának elege van a kidobott milliókból

A város teljes megfigyelése is csak a bűntények kevesebb, mint 1%-ának felderítésében segített. Szerintük vannak hatékonyabb és olcsóbb bűnmegelőzési megoldások. Szerintem is. És van hatékonyabb nyelvtanulás is, amely valódi beszélővé tesz…

Angol tanulás online

A magyar definíciók, a szavak magyar jelentései a monitort erősítik. Ezzel a folyékony beszédnek állítasz akadályokat. A nyelvtanulást a másik oldalról kell kezdeni: a tartalmi értésen keresztül jutunk el a nyelvi elemek és a szavak értéséig.

Erre dolgoztam ki a 40 nyelvi gyakorlat (Angol nyelvlecke kezdőknek) tananyagomat, illetve a Beszédfejlesztő Történetek I. tananyagomat is. 

A tananyagokat ki is próbálhatod. A teljes tananyag paletta itt található: komplett angol tananyagok.